Palupera vallavolikogu otsusega 19. septembrist 2017

Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneering vastavalt detailplaneeringu seletuskirjale ja joonistele (mis asuvad Palupera Vallavalitsuse kantseleis ja avalikustatakse ka valla veebilehel).

Avaliku väljapaneku kestuseks on 16. oktoober 2017. a kuni 17. november 2017. a ja kohaks Palupera Vallavalitsuse kantselei, Hellenurme külas Valgamaal tööpäevadel kella 8:30-16:00, kuhu saab esitada ka avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta. Samas kohas korraldatakse ka detailplaneeringu avalik arutelu 7. detsembril 2017. a kell 10:00.

Lisad, kooskõlastused, seletuskirjad, skeemid, plaanid jne (.rar)

Viimati uuendatud ( teisipäev, 10 oktoober 2017 )