Palupera piirkonnakogu ootab lisa!

Palupera vallavolikogu kehtestas juunikuus oma piirkonnakogu statuudi. Piirkonnakogu moodustatakse ühinevate Astuvere, Atra, Hellenurme, Mäelooga, Palupera, Pastaku ja Urmi külade või sihtrühmade esindajatest.

Palupera piirkonnakogu saab olema nagu „väike vend“ sügisel moodustuvale Elva vallale, esindamaks eelkõige meie külade piirkonda. On siis teemaks arengukava, eelarve, planeering, meie piirkonna objektid, asutused, inimesed vm, on ühinemislepingus ja statuudiski kirjas, et piirkonnakogu kaasatakse ja sel on oma õigusedki. Kogul on oma pädevus, töökorraldus ja kogu statuudiga saab tutvuda https://www.riigiteataja.ee/akt/420062017042.  

21. augustini oodati kandidaatide avaldusi ja 29. augustil kinnitati piirkonnakogu koosseis 4 liikmega – Andrus Pastak, Ly Voolaid, Marek Kiis ja Alo Roodla. Meie kogus saab olla kuni 7 liiget, et anda võimalus igal külal olla esindatud. Praegu on esindatud Hellenurme, Mäelooga, Palupera ja Pastaku külad. Iga küla ei pea/pruugi olla esindatud ja mõnest külast võib ka mitu esindajat olla, kuid kokku mitte üle 7 liikme. Viimasel istungil otsustas volikogu anda võimalus veel kuni 3 liikme leidmiseks uutel kandidaatidel osalemiseks.

Piirkonnakogu liikmeks kandideerimise vabas vormis digitaalselt allkirjastatud avaldus saada e-postile E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud või too see ise vallamajja. Uus tähtaeg on 13. september. Pane kirja lisaks soovile ja oma andmetele ka see, kas esindad küla või mõnda sihtrühma (nt noored, eakad, jahimehed, mittetulundusühing, ettevõte/asutus vm grupp). Piirkonnakogu liikmete lisanimekiri kinnitatakse ja esimene piirkonnakogu koosolek kutsutakse kokku nüüd juba oktoobrikuu algul. Küsimuste tekkimisel võid pöörduda E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud .

Terje Korss
Palupera vallavanem

Viimati uuendatud ( neljapäev, 31 august 2017 )