Palupera Vallavolikogu istung toimub 29. augustil 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liidule.
  Otsuse eelnõu
 2. Mittetulundusühingu Tartumaa Ühistranspordikeskuse asutamisel osalemine.
  Otsuse eelnõu
  Osalemise ettepanek
  Asutamislepingu eelnõu
  Põhikirja eelnõu
 3. Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine Palupera valla Astuvere, Atra, Hellenurme, Mäelooga, Palupera, Pastaku ja Urmi külade haldusterritooriumil.
  Jäätmehoolduseeskirja eelnõu
  Seletuskiri
 4. Ühineva Elva valla ühine noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2017-2018 kinnitamine või delegeerimine Palupera Vallavalitsusele.
  Otsuse eelnõu
 5. Ühineva Otepää valla ühine noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2017-2018 kinnitamine.
  Otsuse eelnõu
  Kinnitatav kava
 6. Palupera piirkonnakogu moodustamine ja koosseisu kinnitamine.
  Otsuse eelnõu
 7. Muud küsimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( neljapäev, 24 august 2017 )