Palupera Vallavolikogu istung toimub 13. juunil 2017

algusega kell 16.00 vallamajas.

PÄEVAKORRAS:

 1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kehtestamine AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas
  Määruse eelnõu
 2. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kehtestamine AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas
  Määruse eelnõu
 3. AS-le Emajõe Veevärk varade üleandmine
  Otsuse eelnõu
 4. Osaühingu PALU-TEENUS projekti sihtfinantseeringuga toetamine
  Otsuse eelnõu
 5. Avaliku kasutamise kokkuleppe sõlmimine Mittetulundusühinguga P-RÜHM Palu puhkekoha kinnistul
  Otsuse eelnõu
  Palu puhkekoha foto
 6. Osalemise lõpetamine mittetulundusühingus
  Otsuse eelnõu
 7. Palupera piirkonnakogu statuudi kehtestamine
  Avatud valitsemine Elva ühinemispiirkonnas
  Piirkonnakogu statuut
 8. 2017. a I lisaeelarve
 9. Muud küsimused

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( reede, 09 juuni 2017 )