Riigihange NR 186837 Nõuni küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustöö

Pakkumiste vastuvõtt on lõppenud

Nõuni reservpuurkaevu – Nõuni algkooli – Kaasiku elamu – Nõuni puurkaevu vahelise veetorustiku ja Nõuni algkooli – Kaasiku elamu – Kaasiku pumpla vahelise kanalisatsioonitorustiku ehituse hange

Hankija lubab esitada kõik nõutavad dokumendid vaid elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas.

Seega Hankija ei aktsepteeri muudel andmekandjatel (e-post, paberkandja) esitatud pakkumusi lisadega. Hankija lisab oma veebilehele koos hankedokumentidega ka nende lisad word-dokumendina (saadaval ka e-riigihangete keskkonnas), et taotleja saaks pakkumuse esitamisel vajaminevaid lisasid täita oma dokumendiplangile (kui see eksisteerib) ja seejärel need üleslaetuna esitada e-riigihangete keskkonnas.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 26. mai 2017 kell 12:00.

Viimati uuendatud ( pühapäev, 28 mai 2017 )