Palupera Vallavolikogu istung toimub 20. aprillil 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

Päevakord:

 1. Nurmemäe kinnistu (58202:002:0240) detailplaneeringu algatamine.
  Otsuse eelnõu
  Põhijoonis
 2. Nõuni külas Nurmemäe kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta.
  Otsuse eelnõu
 4. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord.
  Määruse eelnõu
 5. Maaüksuse tasuta võõrandamine.
  Otsuse eelnõu
  Lisa
 6. Muud küsimused

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( teisipäev, 18 aprill 2017 )