Palupera Vallavolikogu istung toimub 21. veebruaril 2017

algusega kell 13.00 Palupera vallamajas

Päevakord:

 1. Nõusoleku andmine MITTETULUNDUSÜHINGU Nõuni Loodus-ja Arenduskeskus tegevuse lõpetamiseks
  Otsuse eelnõu
 2. Komisjonide moodustamine
  Otsuse eelnõu
 3. Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine
  Otsuse eelnõu (Nõuni ja Päidla)
  Otsuse eelnõu (Hellenurme ja Palupera)
 4. Aktsiate omandamine ja AS-le EMAJÕE VEEVÄRK varade üleandmine
  Otsuse eelnõu
 5. OSAÜHINGU PALU-TEENUS osa võõrandamine, AS-le Otepää Veevärk varade üleandmine
  Otsuse eelnõu
 6. Muud küsimused

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( reede, 17 veebruar 2017 )