Palupera Vallavolikogu istung toimub 14. detsembril 2016

algusega kell 14.00 Palupera vallamajas

kell 15.15 vaheaeg, bussisõit volikogude ühisele istungile algusega kell 16.00 Rannu Rahvamajas. Kaasatakse vallavalitsuse liikmed.

Päevakord:

 1. Nõuoleku andmine Reoveepuhasti katastriüksuse jagamiseks ja tasuta võõrandamiseks Eesti Vabariigile
  Otsuse eelnõu
  Lisa
 2. Palupera Põhikooli arengukava 2017–2020 kinnitamine
  Määruse eelnõu
  Palupera Põhikooli arengukava 2017–2020
 3. Isikliku kasutusõiguse seadmine
  Otsuse eelnõu
  Kooskõlastusleht
 4. 2016. a III lisaeelarve
  Määruse eelnõu
  Lisa
 5. Osaühingu PALU-TEENUS projektide kaasfinantseeringuga toetamine
  Otsuse eelnõu
 6. 2017. a vallaeelarve I lugemine
 7. Muud küsimused

Vaheaeg

 1. Ühinemislepingu kinnitamine. Ühinemislepingut lisadega tutvustab koordinaator Kertu Vuks
  Otsuse eelnõu
  Ühinemisleping
  Lisa 1 – seletuskiri
  Lisa 2 – kaart
  Lisa 3 – ühisinvesteeringud
  Lisa 4 – ettevalmistusperioodi tegevused
  Lisa 5 – piirkonnakogu moodustamise põhimõtted
  Lisa 6 – Õiend
  Majandusaasta aruanded: Elva linn, Konguta vald, Palupera vald, Puhja vald, Rannu vald, Rõngu vald
 2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine.
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri

Tutvumisõhtu kella 22.00-ni. Volikogude istungeid filmitakse, kohal meedia.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( teisipäev, 13 detsember 2016 )