Palupera Vallavolikogu istung toimub 17. novembril 2016

algusega kell 13.00  Palupera vallamajas

Päevakord:

 1. Arvamuse andmine Neeruti VII uuringuruumi uuringuloa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 2. Nõusoleku andmine kinnisasja omandamiseks
  Otsuse eelnõu
  Lisa
 3. Üüri piirhinna kehtestamine
  Määruse eelnõu
 4. Elanike küsitluse tulemuste kinnitamine
  Otsuse eelnõu
  Tulemuste protokoll
 5. Haldusüksuste piiride muutmise taotlemine
  Otsuse eelnõu
  Kokkulepe
  Seletuskiri
  Kaart
  Varade ja lepingute loetelu
 6. Muud küsimused – 2017.a eelarvest jm.r>
Vambola Sipelgas
volikogu esimees
Viimati uuendatud ( kolmapäev, 16 november 2016 )