Palupera Vallavolikogu istung toimub 20. septembril 2016

 algusega kell 16.00  Palupera vallamajas

 1. Elanike küsitluse tulemuste kinnitamine
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
 2. Ühinemisläbirääkimiste lõpetamine
  Otsuse eelnõu
 3. Ettepanek Palupera valla territooriumiosa üleandmiseks
  Otsuse eelnõu
 4. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks
  Puhja vallavolikogu ettepanek
  Vastus Puhja ettepanekule (otsuse eelnõu)
 5. Muud küsimused

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( neljapäev, 15 september 2016 )