Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. aprillil 2016

 algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste lõpetamine.
  Otsuse eelnõu
 2. Infot haldusreform-koduvald teemal meilt ja tagasisidet teilt. Infot ikka: Haldusreform ja Palupera vald
 3. Nõuni maakultuurimaja põhimääruse I lugemine/kehtestamine.
  Määruse elnõu
 4. Vaino kinnistu detailplaneeringu menetluse delegeerimine.
  Otsuse eelnõu
  Põhijoonis
  Eskiis
  KSH eelhinnang
 5. Määruse kehtetuks tunnistamine.
  Määruse eelnõu
 6. Palupera valla kohalike teede nimekirja täiendamine.
  Määruse eelnõu
  Kaart
 7. Muud küsimused (kohtumisest Elva TÜ juhtkonnaga jm)

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( neljapäev, 14 aprill 2016 )