Palupera Vallavolikogu istung toimub 24. märtsil 2016

algusega kell 15.00 Palupera vallamajas

 1. Vaino kinnistu (58201:002:0591) detailplaneeringu algatamine. Urmo Lehtveer tutvustab päikeseenergia projekti üldiselt, selle keskkonnamõjudest, potentsiaalist jms (ca 30 min).
  Otsuse eelnõu
  Planeeringuala
  DP eesmärk
  PEJ maapealne raam
  Visioon vaadetega
  Näiteid
 2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine (Sangaste Vallavolikogu ettepanek, lisaks Otepää, Puka, Õru, Rõngu ja Urvaste valdadele).
  Otsuse eelnõu
 3. Õru vallalt ühinemisettepaneku saanud valdade ajutise ühinemiskomisjoni põhimääruse kehtestamine.
  Määruse eelnõu
 4. Sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud määruste muutmine.
  Määruse eelnõu
 5. Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine vallavalitsusele.
  Määruse eelnõu
 6. Nõuni Külaraamatukogu põhimääruse kehtestamine.
  Määruse eelnõu
 7. Hellenurme Külaraamatukogu põhimääruse kehtestamine.
  Määruse eelnõu
 8. Läbirääkimistest Tartumaa Tervisekeskus OÜ (11230772) osakute omandamiseks (SA Elva Haigla TM ettepanek 4.03.2016).
  SA Elva Haigla ettepanek
 9. Muud küsimused (Elva TÜ info ja ettepanekust, läbirääkimistest haldusreformi teemal jm)
  Haldusreform ja Palupera vald

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( reede, 18 märts 2016 )