Haldusreform ja Palupera vald

Terje Korsi esitlus "Palupera vald 2016 kevad"
Terje Korsi esitlus aruteludel vallarahvaga 27. ja 28. aprillil 2016 (kaardid seisuga 1.05.2016)

Haldusreform ja Palupera vald: tule osalema küsitlusel
Rahvaküsitluse tulemused

Elva linna, Konguta, Rannu, Rõngu, Palupera ja Puka valla ühinemislepingu ja lepingu lisade projekti avaliku väljapaneku korraldamine.

Ühinemislepingu eelnõu


Sangaste Vallavolikogu algatatud ühinemisläbirääkimised Otepää piirkonnas
 1. Sangaste ja Otepää valdade ühinemisleping
 2. Lisa 1 – Lepingu seletuskiri
 3. Lisa 2 – Sangaste valla 2015 maj.aasta aruanne
 4. Lisa 3 – Otepää valla 2015 maj.aasta aruanne
 5. Lisa 4 – Kaart
 6. Lisa 5 – Investeeringud
 7. Palupera valla ja Otepää valla haldusüksuste piiride muutmise kokkulepe (7 küla üleandmine)
 8. Lisa 1 – Kokkuleppe seletuskiri
 9. Lisa 2 – Maakatastrikaart
 10. Lisa 3 – Varade ja lepingute loetelu

 

 1. Ettepanekud ühinemisläbirääkimisteks eesmärgiga moodustada uus omavalitsus.

  1. Elva linnavolikogu ettepanek
  2. Otepää vallavolikogu ettepanek
  3. Õru vallavolikogu ettepanek
  4. Sangaste vallavolikogu ettepanek
 2. Palupera valla vastused ühinemisläbirääkimiste ettepaneku teinutele

  1. Palupera vallavolikogu vastus Elva linnavolikogule
  2. Palupera vallavolikogu vastus Otepää vallavolikogule
  3. Palupera vallavolikogu vastus Õru vallavolikogule
  4. Palupera vallavolikogu vastus Sangaste vallavolikogule
 3. Komisjonid ühinemisläbirääkimistele

  1. Komisjoni moodustamine Paluperas
  2. Komisjonide moodustamine Karulas

  3. Komisjonide moodustamine Õrus

  4. Komisjonide moodustamine Tahevas
 4. KOV nägemused Õru ettepanekule, läbirääkimiste protokollid

  1. Palupera nägemus Õru ettepanekule
  2. Taheva nägemus Õru ettepanekule
  3. Sangaste nägemus Õru ettepanekule
  4. I protokoll
   Katre Kikkase ettekanne
   Kalmer Sarve ettekanne
  5. II protokoll
  6. Tõlliste vald lõpetab läbirääkimised
  7. Taheva vald lõpetab läbirääkimised
  8. Karula vald lõpetab läbirääkimised
  9. III protokoll
  10. Palupera vald lõpetab läbirääkimised
  11. Sangaste vald lõpetab läbirääkimised
  12. Õru vald lõpetab läbirääkimised
   LÕPP

 5. Läbirääkimiste protokollid ja muu materjal Elvaga

  1. Salle Ritso ettekanne
  2. Eva Kamsi ettekanne
  3. Elva protokoll nr 1
  4. Elva protokoll nr 2
  5. Elva pressiteade 5.04.2016
  6. Kaupo Kase ettekanne
  7. Kaupo Kase esitlus 
  8. Elva protokoll nr 3
  9. Haldusreformiga seotud pressiteated ja meediakajastus Elva linna kodulehel
  10. Pressiteade 6.09.2016
  11. Puhja ettepanek ühinemisläbirääkimistega alustada
  12. Pressiteade 10.10.2016
  13. Puka lõpetab läbirääkimised
 6. Läbirääkimiste protokollid ja muu materjal Otepääga

  1. Otepää protokoll nr. 1
  2. Otepää protokoll nr. 2
  3. Kanepi lõpetab Otepääga läbirääkimised
  4. Valgjärve lõpetab Otepääga läbirääkimised
  5. Palupera vald lõpetab Otepääga läbirääkimised
  6. Palupera teeb ettepaneku 7 küla üleandmiseks
  7. Otepää nõustub 7 küla üleandmisega
    
 7. Läbirääkimiste protokollid ja muu materjal Sangastega

  1. Õru vald ei alusta läbirääkimisi Sangastega
  2. Avakoosoleku protokoll
  3. I koosoleku protokoll 25.04.2016
  4. Otepää alustab Sangastega läbirääkimisi
  5. Puka vald ei alusta Sangaste vallaga läbirääkimisi
  6. Urvaste vald alustab Sangaste vallaga läbirääkimisi
  7. Rõngu vald ei alusta Sangaste vallaga läbirääkimisi
  8. Sangaste vald teeb ettepaneku ka Kanepi vallale
  9. Palupera nõustub Kanepi valla läbirääkimistesse kaasamisega
  10. Otepää nõustub Kanepi valla läbirääkimistesse kaasamisega
  11. Urvaste nõustub Kanepi valla läbirääkimistesse kaasamisega
  12. III koosoleku protokoll 27.05.2016
  13. Kanepi vald alustab Sangaste vallaga läbirääkimisi
  14. Kanepi lõpetab Sangastega läbirääkimised

Infoks

Viimati uuendatud ( neljapäev, 27 juuli 2017 )