Palupera Vallavolikogu istung toimub 8. jaanuaril 2016

 algusega kell 15:00  Palupera vallamajas

 1. Jalgpalliklubi FC Elva esitlus
 2. Laenu võtmine.
  Otsuse eelnõu projekt
 3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine (Õru Vallavolikogu ettepanek, lisaks Puka, Sangaste, Tõlliste, Karula ja Taheva valdadele)
  Otsuse eelnõu projekt
 4. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine (Elva Linnavolikogu ettepanek, lisaks Konguta, Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu ja Puka valdadele)
  Otsuse eelnõu projekt
 5. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine (Otepää Vallavolikogu ettepanek, lisaks Valgjärve, Kanepi ja Urvaste valdadele)
  Otsuse eelnõu projekt
 6. Komisjoni moodustamine haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seoses ühinemisläbirääkimiste läbiviimiseks.
  Otsuse eelnõu projekt
 7. Ostueesõiguse teostamisest loobumine
  Otsuse eelnõu projekt
 8. Muud küsimused

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( teisipäev, 05 jaanuar 2016 )