Palupera Vallavolikogu istung toimub 15. detsembril 2015

  algusega kell 14:00 Palupera vallamajas

 1. Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise korra kehtestamine
  Määruse eelnõu
 2. Õru vallavolikogu ja teistest ühinemisettepanekutest (Rõngu vald, Elva vald). Meie enda võimalikud ettepanekud. Läbirääkimistest naabritega.
 3. Palupera valla 2016. aasta eelarve I lugemine
 4. Palupera Põhikooli põhimääruse kehtestamine
  Määruse eelnõu
 5. Palupera Vallavolikogu 14. detsembri 2010.a. otsuse nr 1-1/35 „Palupera Põhikooli põhimäärus“ kehtetuks tunnistamine
 6. Vallavanemale preemia maksmine
 7. Muud küsimused

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( reede, 11 detsember 2015 )