Palupera Vallavolikogu istung toimub 10. septembril 2015

 algusega kell 17.00 vallamajas

Istungi  päevakord:

 1. Lääne-Tartumaa ja Valgamaa Palupera vallajuhtide kohtumisest Puhjas 8. septembril – lühiülevaade teemast kohaliku haldus, ühised arengud, võimalused, koostöö.
 2. Palupera valla arengukava 2012-2025 ja tegevuskavade 2016-2020 muudetud redaktsiooni eelnõu avalikustamisele suunamine ja avaliku arutelu toimumisest.
  Otsuse eelnõu
 3. Munitsipaalmaale isikliku kasutusõiguse seadmine.
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
 4. Arvamuse andmine jätkuvalt riigi omandis oleva juurdepääsutee kohta.
  Otsuse eelnõu
  Asendiplaan
 5. Hellenurme kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimisega seotud tegevuste elluviimiseks võetava arvelduslaenu garanteerimine.
  Otsuse eelnõu
 6. Muud küsimused.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( laupäev, 05 september 2015 )