Palupera vallavolikogu istungil 22.08.2014

Algatati Palupera farmi kinnistu detailplaneering (planeeringuala 55400 m²)  eesmärgiga kaaluda võimalusi määrata ehitusõigus olemasoleva laudahoone laiendamiseks ning selle teenindamiseks vajalike toomishoonete ehitamiseks (söödahoidla koos söödasegamise ruumidega, laohoone, abihooned ja silohoidlad). Kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad, sh servituutide vajaduse, piirete ja heakorrastatuse määramine, keskkonnakaitse abinõud, planeeringu kooskõlastajad jm.

Otsus

Otsus tunnistatud kehtetuks 5.02.2015

Viimati uuendatud ( neljapäev, 12 veebruar 2015 )