Valimised ja rahvaküsitlused
Viited:
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus
Vabariigi Valimiskomisjoni veeb
Volikogu valimist käsitlevad valla õigusaktid:
Valimisringkonna moodustamine, mandaatide arvu ja volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine
Valimiskomisjoni moodustamine
Valimiskomisjoni asukoha määramine
Valimisjaoskondade moodustamine ja asukohad
Jaoskonnakomisjonide moodustamine
Valimiskomisjoni dokumendid:
Koosoleku protokoll nr 1 (2013)
Otsus nr 1 (2013)
Otsus nr 2 (2013)
Otsus nr 3 (2013)
Otsus nr 4 (2013)
Koosoleku protokoll nr 3 (2013)
Otsus nr 5 (2013)
Hääletamistulemuste protokoll (2013)
Valimistulemuste protokoll (2013)
Otsus nr 6 (2013)
Otsus nr 7 (2013)
Otsus nr 8 (2013)
Otsus nr 9 (2013)
Otsus nr 10 (2013)
Protokoll nr 4 (2013)
Protokoll nr 5 (2013)
Protokoll nr 6 (2013)
Otsus nr 11 (2013)
Otsus nr 12 (2013)
Otsus nr 1 (2014)
Protokoll nr 1 (2014)
Otsus nr 1 (2015)
Protokoll nr 1 (2015)
 
Protokoll nr 1 (2017)
Otsus nr 1 (2017)
Otsus nr 2 (2017)
Otsus nr 3 (2017)
Protokoll nr 2 (2017)
Protokoll nr 3 /2017)
Otsus nr 4
Otsus nr 5
Viimati uuendatud ( teisipäev, 04 juuli 2017 )