Palupera Vallavolikogu istungil 10. augustil 2010
  1. Kehtestati Roni kinnistu nr 1741940 katastriüksuse nr 58202:003:1251detailplaneering.
  2. Kehtestati Hellenurme mõisa maa-ala (kat.tunnused 58201:001:1460 ja 58201:001:1510) ja mõisa aed (kat.tunnus 58201:001:1440) maa-ala detailplaneeringuid muutev detailplaneering.
  3. Algatati Sillakese kinnistu nr 76340 katastriüksuse nr 58202:003:0241detailplaneering.