Rahuldatud taotlused ja eraldatud toetused 2009 Trki E-mail
Toetuse saaja nimi  Projekti nimetus  Toetus EEK/ projekti kogumaht EEK  Projekti eesmrgid ja tegevused  Projekti ajaline kestus 
Arne Kruuse Pidla kla veetorustiku ja vee pumpamisseadmete uuendamine ning puhastusseadmete soetamine 66600/
100000
Tegevused - puurkaevu seadmete uuendamine, puhastusseadmete soetamine ja veetorustiku rekonstrueerimine. Leping slmitakse peale riigivara  valitsejaga kokkuleppe saamist tehnorajatise rekonstrueerimiseks ja kasutuskorra slmimist puurlaevu omanikuga. Projekti tegevus torustiku renoveerimine on abiklbulik peale joogivee nuetele vastava vee olemasolu. Eesmrk lbi planeeritud tegevuste joogivee kttesaadavuse parandamine. Jaan.2010-31.12.2010
Helgi Vrva Valgamaa Palupera valla Pidla kla Kalavahi talu salvkaevu puhastamine, svendamine, torustiku rajamine ja seadmete paigaldus 19900/
29900
Tegevused - olemasoleva salvkaevu puhastamine, svendamine, kaevu pealisehitus, seadmete paigaldus,  torustiku rajamine, teostusjooniste koostamine. Eesmrk lbi planeeritud tegevuste joogivee kttesaadavuse parandamine. 1.aprill 2010-20.dets. 2010
Tiiu Mall Tamm Leigo talu, Lutike kla Palupera vald Valgamaa puurkaevu rajamine 99900/
195360
Tegevused - puurkaevu projekteerimine,  rajamine, pumba, veetrassi, elektrivarustuse ehitus  ja veeanals. Eesmrk lbi planeeritud tegevuste joogivee kttesaadavuse tagamine. Mai 2010-sept.2010
Maile Lnik Rippina talu kaevu ja joogiveetorustiku rajamine 38439/
57716,20
Tegevused - salvkaevu ehitamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldus, veessteemide teostusmdistus, vee kvaliteedi anals. Eesmrk lbi planeeritud tegevuste joogivee kttesaadavuse tagamine. 1.veebr.2010-31.12.2010
Jaan Tobre Salvkaevu puhastamine ja joogivee torustiku loomine Piva talus Palupera vallas Valgamaal 20427,55/
30672
Tegevused - olemasoleva salvkaevu puhastamine, joogiveetorustiku rajamine, seadmete paigaldus, teostusmdistus ja vee kvaliteedi anals. Eesmrk lbi planeeritud tegevuste joogivee kttesaadavuse parandamine. 1.jaan.2010-31.12.2010
Viimati uuendatud ( teisipev, 22 detsember 2009 )