Kalkulaatorid

Rahuldatud taotlused ja eraldatud toetused 2009
Toetuse saaja nimi  Projekti nimetus  Toetus EEK/ projekti kogumaht EEK  Projekti eesmärgid ja tegevused  Projekti ajaline kestus 
Arne Kruuse Päidla küla veetorustiku ja vee pumpamisseadmete uuendamine ning puhastusseadmete soetamine 66600/
100000
Tegevused - puurkaevu seadmete uuendamine, puhastusseadmete soetamine ja veetorustiku rekonstrueerimine. Leping sõlmitakse peale riigivara  valitsejaga kokkuleppe saamist tehnorajatise rekonstrueerimiseks ja kasutuskorra sõlmimist puurlaevu omanikuga. Projekti tegevus – torustiku renoveerimine on abikõlbulik peale joogivee nõuetele vastava vee olemasolu. Eesmärk – läbi planeeritud tegevuste joogivee kättesaadavuse parandamine. Jaan.2010-31.12.2010
Helgi Värva Valgamaa Palupera valla Päidla küla Kalavahi talu salvkaevu puhastamine, süvendamine, torustiku rajamine ja seadmete paigaldus 19900/
29900
Tegevused - olemasoleva salvkaevu puhastamine, süvendamine, kaevu pealisehitus, seadmete paigaldus,  torustiku rajamine, teostusjooniste koostamine. Eesmärk – läbi planeeritud tegevuste joogivee kättesaadavuse parandamine. 1.aprill 2010-20.dets. 2010
Tiiu Mall Tamm Leigo talu, Lutike küla Palupera vald Valgamaa puurkaevu rajamine 99900/
195360
Tegevused - puurkaevu projekteerimine,  rajamine, pumba, veetrassi, elektrivarustuse ehitus  ja veeanalüüs. Eesmärk – läbi planeeritud tegevuste joogivee kättesaadavuse tagamine. Mai 2010-sept.2010
Maile Länik Rippina talu kaevu ja joogiveetorustiku rajamine 38439/
57716,20
Tegevused - salvkaevu ehitamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldus, veesüsteemide teostusmõõdistus, vee kvaliteedi analüüs. Eesmärk – läbi planeeritud tegevuste joogivee kättesaadavuse tagamine. 1.veebr.2010-31.12.2010
Jaan Tobre Salvkaevu puhastamine ja joogivee torustiku loomine Päiva talus Palupera vallas Valgamaal 20427,55/
30672
Tegevused - olemasoleva salvkaevu puhastamine, joogiveetorustiku rajamine, seadmete paigaldus, teostusmõõdistus ja vee kvaliteedi analüüs. Eesmärk – läbi planeeritud tegevuste joogivee kättesaadavuse parandamine. 1.jaan.2010-31.12.2010
Viimati uuendatud ( teisipäev, 22 detsember 2009 )