Kalkulaatorid

Lõppes hajaasustuse veeprogramm 2008 aastast

2008 aastal väljakuulutatud Hajaasustuse veeprogramm on lõppemas. Tookordsest võimalusest taotleda ja menetluse käigust saab meeldetuletusena ülevaate http://www.palupera.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=449&Itemid=3.

Palupera Vallavalitsuse istungil  24.09.2009:

  1. Kiideti heaks ja kinnitati Ilvar Sarapsoni projekti ”Veehaarde puurkaevu rajamine” aruanne, esitatud 26.08.2009. Hiljemalt 10 tööpäeva jooksul maksta toetuse saaja ak-le 5973 krooni.
  2. Kiideti heaks ja kinnitati Irina Kukk projekti ”Päidla küla Kalme kinnistu sahtkaevu- ja torustiku rajamine” aruanne, esitatud 26.08.2009. Hiljemalt 10 tööpäeva jooksul maksta toetuse saaja ak-le 5856 krooni.
  3. Kiideti heaks ja kinnitati Tõnu Raak projekti ”Lutike küla Jõntsi talu veekaevu- ja veetrasside renoveerimine” aruanne, esitatud 28.08.2009. Hiljemalt 10 tööpäeva jooksul maksta toetuse saaja ak-le 6236 krooni.
  4. Kiideti heaks ja kinnitati Elle Kangur projekti ”Aru talu puurkaevu rajamine” aruanne, esitatud 21.08.2009.
  5. Kiideti heaks ja kinnitati Liia Kukk projekti ”Valgamaa Palupera vald Urmi küla kinnistu Tallermaa-1 kü 58201:002:1620 salvkaevu ehitus ja hoonevälise veesüsteemi rajamine” aruanne, esitatud 26.08.2009.


Kas ka 2009 aasta sügisel saame veel uue vooru välja kuulutada, selgub eeldatavasti oktoobrikuus. Jälgige ikka infot valla koduleheküljel ja ajalehes Otepää Teataja.

Viimati uuendatud ( kolmapäev, 07 oktoober 2009 )