Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Külad

Küla on maa-asula, mis hakkas tekkima nooremal rauaajal (umbes 800-1200 a. peale Kristust), s.o. muistsel iseseisvuse ajastul. Arvatakse, et sel ajal olid asustatud kõik suuremad külad. Palupera vallas nimetatakse sel ajal eeskätt Hellenurme küla, mis on arvatavasti ka vanim. Külade eesotsas olid külavanemad, kes kutsusid ohu korral kokku ka malevaid. Lõuna-Eesti külades oli tavaliselt 5-10 talu.


Küla moodustavad tema piires asuvad majapidamised. Majapidamiste paiknemise järgi eristatakse ahel-, haja-, rida-, sumb- ja tänavkülasid. Asendi järgi aga metsa-, ranna- jt. külasid.


Palupera valla piires asuvates külades on üldjuhul majapidamised hajali, seega nimetatakse neid hajuküladeks.
Kui Eestis keskmiselt on küla pindala 9,3 km2, siis Palupera vallas on küla keskmiselt 9,5 km2. Suurim küla on Neeruti (1608 ha)  ja väiksem küla on Mäelooga (323 ha).


Palupera vallas olevate külade nimed on mujal Eestis vähe levinud ning on kohapealse tähtsusega. Külal on kolm funktsiooni: haldus-, asustus- ja majandusfunktsioon.


 

 • Astuvere 20 elanikku - küla esindaja Kaido Lokk
 • Atra 35 elanikku - küla esindaja Ellen Lõhmus
 • Hellenurme 157 elanikku - küla esindaja ...
 • Lutike 27 elanikku - küla esindaja ...
 • Makita 21 elanikku  - küla esindaja Jaan Reidolf 
 • Miti 15 elanikku - küla esindaja Liia Lõhmus
 • Mäelooga 35 elanikku - küla esindaja Annely Jaani
 • Neeruti 56 elanikku - küla esindaja Tarmo Märss
 • Nõuni  211 elanikku - küla esindaja Marika Viks
 • Palupera 201 elanikku - küla esindaja Kauni Ljovina
 • Pastaku 40 elanikku - küla esindaja Helju Voolaid
 • Päidla 89 elanikku - küla esindaja Nikolai Metslind 
 • Räbi 64 elanikku - küla esindaja ...
 • Urmi 45 elanikku - küla esindaja Ene Sillaste

Kokku elab Palupera vallas 1016 inimest (01.01.2017 seisuga)

 

Palupera valla elanike arvu muutumine külade kaupa

Külavanema statuut (avaneb uues aknas)

Viimati uuendatud ( reede, 06 jaanuar 2017 )