Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osaühingu PALU-TEENUS vallavara tasuta võõrandamine AS-le Otepää Veevärk
  Otsuse eelnõu
 2. Vallavara tasuta võõrandamine AS-le EMAJÕE VEEVÄRK
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnõu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Määruse eelnõu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu täiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnõu
 8. Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovõrkude plaan
 9. Muud küsimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Tööseminarid teemal „Palupera valla ruumiliste arengusuundade väljatöötamine ja kaardistamine“ Trüki E-mail

 

Hea Palupera valla elanik!


Palupera Vallavalitsus kutsub Sind taas osalema valla üldplaneeringu koostamise  protsessis. Möödunud aasta detsembri kuus toimusid piirkondlikud tööseminarid Hellenurmes ja Nõunis, kus rühmatööde käigus selgitati ja kaardistati Palupera valla olulised väärtused, mille säilitamine ja edasiarendamine on meie kõigi ühine soov.

 

 

Tuleval tööseminaril toimub valla ruumiliste arengusuundade väljatöötamine ja kaardistamine – väärtsutele tuginedes mõtleme üheskoos, kuidas tulevikus Palupera vallas maad kasutada, kuhu rajada uusi elamuid ja tootmisettevõtteid, millised on perspektiivsed jalgrattarajad ning puhkekohad jne. Protsessis osaledes saad Sina ise olla valla arengu kavandajaks ja suunajaks.


Et muuta planeeringulahendus võimalikult laiapõhjaliseks, korraldab Palupera Vallavalitsus koostöös planeerimis- ja keskkonnakorraldusfirmaga OÜ Hendrikson&Ko piirkondlikud tööseminarid, kus Sinu osalemine on väga oluline!

Tööseminarid teemal „Palupera valla ruumiliste arengusuundade väljatöötamine ja kaardistamine“ toimuvad Hellenurmes vallamaja saalis 04.03.2009 algusega  kell 17.00 ja Nõuni maakultuurimajas 05.03.2009 algusega kell 17.00. Tule ja mõtleme koos! Tööseminari orienteeruv kestvus on 2-2,5 tundi.


Täpsemat informatsiooni töökoosoleku toimumise ja teema kohta on võimalik saada Palupera Vallavalitsusest (vallavanem Terje Korss, tel 7679 501, E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud )  ning Hendrikson&Ko OÜ (Marika Pärn, tel 7409 802, E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud ).

Viimati uuendatud ( teisipäev, 24 veebruar 2009 )