Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Tpsem info thtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ vi http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
  • Vtta vastu Valgamaa omavalitsuste hine jtmekava aastateks 2017 2025.
  • Anda nusolek koormata isikliku kasutusigusega Elektrilevi O kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
  • Kinnitada tiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Juhtimisskeem Trki E-mail

Viimane volikogu ja tegevmeeskond
Viimane volikogu ja tegevmeeskond
Palupera vallavolikogu pidas oma viimase istungi 13. oktoobril 2017. Palupera vald hineb Elva vallaga, andes 7 kla le Otep vallale.

Elva vallas on Hellenurme-Palupera piirkonnas edasi tegev piirkonnakogu, koosseisus Andrus Pastak, Ly Voolaid, Marek Kiis, Alo Roodla, Ermo Kruuse, Marius Trk ja Madis Haug.

Piirkonnakogu statuut: https://www.riigiteataja.ee/akt/420062017042

Viimati uuendatud ( kolmapev, 08 november 2017 )