Volikogu

Palupera vallavolikogu 30. juuni istungil:
 1. Kinnitati Palupera valla 2016. aasta majandusaasta aruanne
  Otsus
  Majandusaasta aruanne
 2. Muud ksimused - vallavanem informeeris noorte huvitegevuse ja huvihariduse tegevuskava koostamisest; arutati kasutuseta vallavara saatust ja otsustati ma mned kinnistud Veevtu korteriomandid.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Juhtimisskeem Trki E-mail
volikogu

Palupera Valla omavalitsusorganiteks on vallavolikogu ja vallavalitsus. Vallavolikogu on Palupera Valla esinduskogu, kuhu on valitud 11 liiget. 31.10.2013 toimunud vallavolikogu istungil valiti volikogu esimeheks Vambola Sipelgas ja aseesimeheks Ermo Kruuse. Teised liikmed: Alo Roodla, Anu Narits, Erich Andressoo, Evelyn Uuemaa, Kaido Lokk, Kalev Lhmus, Marika Viks, Pille Plinte ja Vahto Sikk.

Valimiskomisjoni 1.10.2014 otsuse nr 1 alusel on Vahto Sikk volitused peatatud ja mratud tema asendusliikmeks Ain Veemees ( http://avalik.amphora.ee/palupera/index.aspx?org=611&unit=-1).

Valimiskomisjoni 30.04.2015 otsuse nr 1 alusel on Evelyn Uuemaa volitused peatatud ja mratud tema asendusliikmeks Deivi Sarapson.
Valimiskomisjoni 28.04.2017 otsuse nr 3 alusel on jtkatud Evelyn Uuemaa volituste peatamist ja mratud tema asendusliikmeks Deivi Sarapson.

Palupera vallavolikogu ldine e-postiaadress on E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud . Sellele aadressile saadetud kiri juab kigile volikoguliikmetele.

Vallavolikogu liikmete kontaktid:

 • Vambola Sipelgas E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
 • Ermo Kruuse E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
 • Alo Roodla E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
 • Anu Narits E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
 • Erich Andressoo E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
 • Deivi Sarapson E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
 • Kaido Lokk E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
 • Kalev Lhmus E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
 • Marika Viks E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
 • Pille Plinte E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
 • Ain Veemees E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud

 

Vallavolikogu tvormiks on istungid ja t korraldamiseks on loodud jrgmised alatised komisjonid:

 • revisjonikomisjon: esimees Anu Narits, liikmed Alo Roodla ja Erich Andressoo
 • maaelu-, keskkonna- ja ettevtluskomisjon: esimees Ain Veemees, aseesimees Kaido Lokk, liikmed Ake Andressoo ja Tamur Tamm.
  Komisjoni tegevusvaldkond: maa-, teede- ja keskkonnakorraldus, heakord, jtmemajandus, loodushoid, muinsuskaitse, maavarad, areng, ettevtlus, ruumiline planeerimine, ehitus, elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus- ja kanalisatsioon, elekter, haljastus, vallasisene histransport.
 • sotsiaalkomisjon: esimees Marika Viks, aseesimees Pille Plinte, liikmed Aivi Kulasalu, Anneli Vilde, Ivo Lani, Kaja Liivamgi, Maimu Noorhani ja Maire Lemberg.
  Komisjoni tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekanne, tervishoid, ravikindlustus, terviseedendus, lastekaitse.
 • haridus- ja kultuurikomisjon: esimees Ermo Kruuse, aseesimees Marika Viks, liikmed Aile Viks, Anne Ruubel, Deivi Sarapson, Evelyn Uuemaa, Svetlana Variku.
  Komisjoni tegevusvaldkond: haridus, noorsoot, huvitegevus, kultuur, klaliikumine, vaba aeg.
 • eelarve- ja majanduskomisjon: esimees Kalev Lhmus, aseesimees Pille Plintega, liikmed Ain Veemees, Margus Vrva ja Taavi Tamm.
  Komisjoni tegevusvaldkond: rahanduspoliitika, eelarve, varahaldus. 

Palupera Vallavalitsus on Volikogu poolt moodustatud titevorgan (kinnitatud 08.11.2013), kuhu kuuluvad:

 • vallavanem: Terje Korss  (8.11.2013 Palupera vallavolikogu otsus.)
 • pearaamatupidaja: Merike Terve ametijuhend
 • maakorraldaja: Tnu Kukk ametijuhend
 • sotsiaalnunik: Heli Elbson   ametijuhend 
 • sotsiaalttaja: Klliki Reim ametijuhend
 • ja kolm vallakodanikku:  Aili Keldo, Maire Lemberg ja Toomas Kikas.
 • vallasekretr: Marina Lehismets ametijuhend

Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed ning teised Korruptsioonivastases seaduses loetletud ametiisikud on kohustatud huvid deklareerima vastavalt Korruptsioonivastase seaduse rakendamise korrale .

Viimati uuendatud ( esmaspev, 08 mai 2017 )