Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
  • Võtta vastu „Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017 – 2025“.
  • Anda nõusolek koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
  • Kinnitada täiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Palupera valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine Trüki E-mail

19.01.-02.02.2009.a toimub Palupera valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek.

Palupera valla üldplaneeringu koostamise algatajaks ja kehtestajaks on Palupera vallavolikogu ning koostamise korraldajaks Palupera vallavalitsus. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks on OÜ Hendrikson&Ko.

KSH programmi ja üldplaneeringu lähteseisukohtadega saab tutvuda tööajal Palupera vallavalitsuses ning OÜ Hendrikson&Ko kontoris (Raekoja plats 8, Tartu). Programmiga saab tutvuda ka Palupera vallavalitsuse ja OÜ Hendrikson&Ko veebilehtedel aadressil: http://www.palupera.ee ja http://www.hendrikson.ee alajaotus „Avalikud dokumendid – Valgamaa”.

 

Avalikule väljapanekule järgnevalt toimub 02.veebruaril kell 17 Hellenurmes Palupera vallamaja saalis Palupera valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arutelu.

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on täpsustada valla ruumilised arengusuunad, määrata maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitamistingimused ning detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud, määratleda tiheasustusalad. Samuti määratakse ehitustingimused hajaasustusalal ning väärtuslike maastike kaitse- ja kasutustingimused.

KSH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada 02.veebruarini kirjalikult OÜ-le Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, Tartu 51004, e-mail E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud ) või telefoni teel 7 409 802.

 

Viimati uuendatud ( neljapäev, 15 jaanuar 2009 )