Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
  • Võtta vastu „Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017 – 2025“.
  • Anda nõusolek koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
  • Kinnitada täiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Palupera valla väärtuste väljaselgitamine ja kaardistamine Trüki E-mail

Hea Palupera valla elanik!


Palupera Vallavalitsus kutsub Sind osalema valla üldplaneeringu koostamise  protsessis ning hea planeeringulahenduse väljatöötamises. Hea planeeringulahendus aitab valda oma arengu juhtimisel – edendab kohalikku elu sisaldades endas nii muutusi kui väärtuste säilitamist. Et muuta planeeringulahendus võimalikult laiapõhjaliseks ning aktiivsemalt kaasat kohalikku elanikkonda, korraldab Palupera Vallavalitsus koostöös planeerimis- ja keskkonnakorraldusfirmaga OÜ Hendrikson&Ko piirkondlikud tööseminarid, kus Sinu osalemine on väga oluline!

 

Kas Palupera vallas on keskkonnaväärtusi, väärtuslikke objekte ja alasid, mille säilitamisega valla üldplaneeringu koostamise protsessis tuleb arvestada? Selle väljaselgitamiseks, väärtuslike alade ja objektide kaardistamiseks toimuvad  piirkondlikud tööseminarid teemal „Palupera valla väärtuste väljaselgitamine ja kaardistamine“. Hellenurmes vallamaja saalis saame kokku 09.12.2008  kell 17.00 ja Nõuni maakultuurimajas 10.12.2008 kell 17.00. Tule ja mõtleme koos! Tööseminari orienteeruv kestvus on 2-2,5 tundi.


Täpsemat informatsiooni töökoosoleku toimumise ja teema kohta on võimalik saada Palupera Vallavalitsusest (vallavanem Terje Korss, tel 7679 501, E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud )  ning Hendrikson&Ko OÜ (Marika Pärn, tel 7409 802, E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud ).

 

Viimati uuendatud ( teisipäev, 25 november 2008 )