Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. juunil 2017 otsustati:
 1. Kehtestada hisveevrgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri AS Emaje Veevrk teeninduspiirkonnas.
  Mrus
 2. Kehtestada hisveevrgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri AS Emaje Veevrk teeninduspiirkonnas.
  Mrus
 3. Anda AS-le Emaje Veevrk le tiendavalt reoveepuhastite kinnistud Hellenurme ja Palupera klades, suurustega 753 m2 ja 11621 m2.
  Otsus
 4. Sihtfinantseerida Osahingu PALU-TEENUS Nuni kla vee- ja kanalisatsioonissteemide ehitust teostamist sihtfinantseeringu tasumisega summas 90 340 eurot.
  Otsus
 5. Anda nusolek Palu puhkepaviljoni kinnistu, sh ehitis paviljon, tasuta kasutamiseks mittetulundushingule P-RHM thtajaga kuni 01.07.2030.
 6. Lpetada osalemine MITTETULUNDUSHINGUS Hellenurme Mis.
  Otsus
 7. Kehtestada Palupera piirkonnakogu statuut.
  Mrus
 8. Kinnitada Palupera valla 2017. a I lisaeelarve.
  Mrus
 

Kalkulaatorid

Klade sihtnumbrid

Rbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Pidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Melooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Ajalugu Trki E-mail

Palupera vald oli varem vald Otep ja Rngu kihelkonnas Tartumaal. Valdade reformiga 1939.a jaotati Aakre, Phajrve, Otep ja Rngu valla vahel. Palupera klanukogu moodustati 1945.a Rngu vallas. 1950 - 1962.a kuulus Palupera klanukogu Elva rajooni. Hiljem toimus mitmeid piiride muutmisi. Osa vallast liideti Rngu klanukoguga 1962.a ja Puka klanukoguga 1966.a. 1977.a liideti Palupera klanukoguga Phajrve klanukogust 5 kla - Nuni, Lutike, Neeruti, Pidla ja Rbi.


4. juunil 1992.a. seoses omavalitsusliku staatuse kinnitamisega astus Palupera vald omavalitsusliku haldusksuse igustesse.Viimaste aastate vallaelu kajastused:

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Palupera valla elanike arvu muutumine klade kaupa

Viimati uuendatud ( teisipev, 28 mrts 2017 )