Turismiinfo Trki E-mail

Palupera valla turismi turundus-arendusttaja lesanded: 

  • Valla turismiobjektide, vaatamisvrsuste, matkaradade, klasiltide kaardistamine, inventuur, hendamine, vajaduse vljaselgitamine
  •  Infovoldikud, turismimarsruudid, reklaam, info, koduleheklg
  • Projektijuhtimine temaatikaga seotud projektidele koosts vallaga
  • Piirkonna arendusprojektides osalemine, koost turismiorganisatsioonidega (RLKK Plva-Valga-Vru , OTI, VVV SA, Valgamaa Turism, Luna-Eesti Turism jt.)
  • Valla turismi arengukava, misakomplekside arengukavade koostamise juhtimine, MT Nuni Loodus- ja Arenduskeskuse tga kursisolek
  • Valla turismiettevtjatega suhtlemine
  • Registreeritud turismigruppide vastuvtt
  •  Middendorffide infotoa ekspositsiooni hoidmine, info jagamine, tiendamine, mdava soetamine, mk
  • Kodulooliste lugude fikseerimine,  kogumine, edasiandmine.

Meile parimaks kllatuleku reguleerimiseks (gruppide registreerimine jms.) tuleb kasuks, kui vtad eelnevalt hendust  Palupera vallavalitsusega.

Palupera vallavanem Terje Korss, tel. 76 79 501 (faks. 76 79 500), 51 74 740, E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud .

Tutvu meie vallaga, pakutud vimaluste ja vaatamisvrsustega mitte ainult internetis ja spradelt saadud info kaudu, vaid ka ise kohale tulles.

 

HELLENURME INFOTOA TEENUSTE HINNAKIRI

Psmed infotoa klastamiseks:

pilastele, pensionridele                               5 krooni
Tiskasvanutele                                             10 krooni


Ekskursiooni juhtimise tasu ekspositsiooniga tutvumiseks (grupis kuni 25 inimest) 
50 krooni.

Ekskursiooni juhtimine valla piires 150 krooni (grupis kuni 25 inimest). Sisenemine  pliveskisse ja piknik Lustimel eraldi kokkuleppel.

Viimati uuendatud ( kolmapev, 14 aprill 2010 )