Kalkulaatorid

Üldplaneering

Palupera valla üldplaneering kehtestati Palupera Vallavolikogu määrusega nr. 10, 11.mail 1999 aastal. Hiljem on kehtestatud mitmeid detailplaneeringuid, mis muudavad või täpsustavad üldplaneeringut.