Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 11. veebruaril 2016
 algusega kell 16.00  Palupera vallamajas
 1. Palupera valla 2016. aasta eelarve II lugemine ja vastu vtmine.
  Eelarve seletuskiri
  Mruse eelnu
  Lisa 1: 2016 aasta eelarve
 2. Vallavanemale ttasu mramine.
  Otsuse eelnu
 3. Palupera Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine.
  Otsuse eelnu
 4. Palupera Vallavalitsuse palgajuhendi kehtestamine.
  Mruse eelnu
 5. Palupera valla 2015. aasta raamatupidamise konsolideeritud aastaaruande auditeerija mramine.
  Otsuse eelnu
 6. Muud ksimused (valla elanike prdumine Hellenurmes, vljakuulutatavate riigihangete hankedokumentide tutvustamine jm)
  Vallaelanike prdumine
  Vastus prdumisele
Vambola Sipelgas
volikogu esimees
 

Kalkulaatorid

Maakultuurimajad Trki E-mail

Palupera vallas on kaks maakultuurimaja Nunis ja  Hellenurmes. Hellenurme maakultuurimaja juures tegutseb aktiivselt MT Tantsuklubi Mathilde. Kultuurimajas, kui valla hallatavas asutuses on ametis Nuni piirkonna arendusjuht ja maja perenaine.

Kultuurimajadele on kinnitatud phimrused. Nuni piirkonna arendusjuhi ja perenaise ametijuhendid: arendusjuhi ametijuhend, perenaise ametijuhend.

Vallas on kaks vabahulava Hellenurmes ja Nunis.
Vallas tegutseb Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Hellenurme kogudus Hellenurmes . Kogudus asutati 23.05.1913.a.

Palupera valla suurimaks kultuurisndmuseks saab nimetada 1998 aastast toimuvaid Leigo jrvemuusika  kontserte, millele viimastel aastatel on lisandunud ka jrveteatri etendused.

2005 aastast osaleb Palupera phikool klastusmngus Unustatud misad . rituse kestus 6 peva, koolivaheajal. Nituste toad, ajalootoad, kultuuriprogramm. Klastajaid 400 ringis.
Aktiivselt tegutsevad vallas Palupera ja Nuni jahiseltsid.

Palupera vallas on sportimiseks Palupera phikooli juurde rajatud staadion, Hellenurme noortekeskuse territooriumil pallivljak ja Nuni maakultuurimaja juures asuv pallivljak. Avalikuks kasutamiseks on ka Nuni jrve rne puhkeala ning Pidla jrverne ujumiskoht. MT Avatud Hellenurme Noortekeskuses saab mngida lauatennist, piljardit, huhokit ja lauamnge, on avatud internetituba ja saab kasutada hisrituste lbiviimiseks ehitatud ruumi.  Valda lbib Tartu Maratoni nelikrituse rada. Spordiritustest on olulisemad mlumng Palupera valla karikale, mis 2012 aastal toimus 19. korda . 2011 aastal toimus  seitsmendat korda  Nunis vrkpalliturniir Prsas Cup , samuti Nuni Triatlon. Rbi klas toimuvad statsionaarsetel viburadadel Eesti Meistrivistlused Vibujahis.

 1. Aasta 2014 kokkuvte toimunust
 2. Aasta 2013 kokkuvte toimunust
 3. Aasta 2012 kokkuvte toimunust
 4. Aasta 2011 kokkuvte toimunust
 5. Aasta 2010 kokkuvte toimunust
 6. Spordi- ja kultuurikalender 2009
 7. Spordi- ja kultuurikalender 2008
Viimati uuendatud ( neljapev, 07 mai 2015 )