Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 21. veebruaril 2017 otsustati:
 1. Mrata Palupera valla vee-ettevtjaks Hellenurme ja Palupera klades AS EMAJE VEEVRK thtajaga kuni 01.04.2029. Kehtestada vee-ettevtja tegevuspiirkond.
  Otsus
 2. Mrata Palupera valla vee-ettevtjaks Nuni klas AS Otep Veevrk thtajaga kuni 01.04.2029. Pidla kla vee-ja kanalisatsioonirajatistele mrab vee-ettevtja AS Otep Veevrk omanik Otep vald. Kehtestada vee-ettevtja AS Otep Veevrk tegevuspiirkond.
  Otsus
 3. Osaleda aktsionrina AS-is EMAJE VEEVRK. Mrkida 403 AS EMAJE VEEVRK poolt emiteeritavat nimelist aktsiat nimivrtusega 64 eurot. Aktsiate eest tasuda mitterahalise sissemaksega, mille esemeks on vallavaraks olevad hisveevrgi ja kanalisatsioonirajatised Hellenurme ja Palupera klades ning osahing PALU-TEENUS jagunemise tulemusel eralduv ettevtte osa, milleks on Hellenurme ja Palupera klade hisveevrgi ja-kanalisatsioonirajatised jkvrtusega kokku 284 835,05 eurot.
  Otsus
 4. Anda nusolek osahing PALU-TEENUS osa suurusega 2556 eurot tasuta vrandamiseks AS-le Otep Veevrk. Koos osa vrandamisega vrandada AS-le Otep Veevrk Palupera vallavaraks olevad hisveevrgi ja kanalisatsioonirajatised Nuni ja Pidla klades.
  Otsus
 5. Moodustada Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rngu valdade hinemislepingu tegevuskavas ettenhtud tegevuste elluviimiseks ajutised valdkonnaphised tkomisjonid.
  Otsus
 6. Anda nusolek MITTETULUNDUSHINGU Nuni Loodus- ja Arenduskeskus tegevuse lpetamiseks.
  Otsus
 

Rajaleidja

 

Eesti Misakoolide hendus

Maamajade nustajate vrgustik

 

Kalmistuportaal

 Tankla.net

Hellenurme noortekeskuse ja kogu valla noorte info lehel Palupera noored (http://noored.palupera.ee)

NB! Nuni kandi tegemistest saab lugeda Facebookist

Euroveeb

 Politsei- ja Piirivalveameti ldine info telefonil 612 3000

Otep Teataja


Palupera vallavalitsus on liitunud Rohelise Energiaga ja toetab seelbi taastuvate energiaallikate laialdast kasutamist.


Vaata Hulkuv loom

Kanal Valgamaa turism Youtube'is

 

Kalkulaatorid

Maakultuurimajad Trki E-mail

Palupera vallas on kaks maakultuurimaja Nunis ja  Hellenurmes. Hellenurme maakultuurimaja juures tegutseb aktiivselt MT Tantsuklubi Mathilde. Kultuurimajas, kui valla hallatavas asutuses on ametis Nuni piirkonna arendusjuht ja maja perenaine.

Kultuurimajadele on kinnitatud phimrused:
https://www.riigiteataja.ee/akt/426042016003
https://www.riigiteataja.ee/akt/410052016032 .

Nuni piirkonna arendusjuhi ja perenaise ametijuhendid: arendusjuhi ametijuhend, perenaise ametijuhend.

Vallas on kaks vabahulava Hellenurmes ja Nunis.
Vallas tegutseb Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Hellenurme kogudus Hellenurmes . Kogudus asutati 23.05.1913.a.

Palupera valla suurimaks kultuurisndmuseks saab nimetada 1998 aastast toimuvaid Leigo jrvemuusika  kontserte, millele viimastel aastatel on lisandunud ka jrveteatri etendused.

2005 aastast osaleb Palupera phikool klastusmngus Unustatud misad . rituse kestus 6 peva, koolivaheajal. Nituste toad, ajalootoad, kultuuriprogramm. Klastajaid 400 ringis.
Aktiivselt tegutsevad vallas Palupera ja Nuni jahiseltsid.

Palupera vallas on sportimiseks Palupera phikooli juurde rajatud staadion, Hellenurme noortekeskuse territooriumil pallivljak ja Nuni maakultuurimaja juures asuv pallivljak. Avalikuks kasutamiseks on ka Nuni jrve rne puhkeala ning Pidla jrverne ujumiskoht. MT Avatud Hellenurme Noortekeskuses saab mngida lauatennist, piljardit, huhokit ja lauamnge, on avatud internetituba ja saab kasutada hisrituste lbiviimiseks ehitatud ruumi.  Valda lbib Tartu Maratoni nelikrituse rada. Spordiritustest on olulisemad mlumng Palupera valla karikale, mis 2012 aastal toimus 19. korda . 2011 aastal toimus  seitsmendat korda  Nunis vrkpalliturniir Prsas Cup , samuti Nuni Triatlon. Rbi klas toimuvad statsionaarsetel viburadadel Eesti Meistrivistlused Vibujahis.

 1. Aasta 2015 kokkuvte toimunust
 2. Aasta 2014 kokkuvte toimunust
 3. Aasta 2013 kokkuvte toimunust
 4. Aasta 2012 kokkuvte toimunust
 5. Aasta 2011 kokkuvte toimunust
 6. Aasta 2010 kokkuvte toimunust
 7. Spordi- ja kultuurikalender 2009
 8. Spordi- ja kultuurikalender 2008
Viimati uuendatud ( teisipev, 18 oktoober 2016 )