Kalkulaatorid

Sotsiaalhoolekanne Trki E-mail

Palupera valla sotsiaalnunik
Heli Elbson
Tel. 767 9502, fax. 76 79 500
E-mail: E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
Taeg: ER 8.0016.30

Sotsiaalhoolekandet sisuks on:

 • Sotsiaalnustamine: teabe andmine sotsiaalsetest igustest ja seaduslike huvide kaitsest, abistamine konkreetsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks, arvamuste koostamine ja esitamine asjaomastele asutustele.
 • Teenused hoolekandeasutusse paigutamise vajaduse mratlemisel ja korraldamisel
 • Eestkoste ja hoolduse korraldamine (lapsesse puutuva vaidluse lahendamine, arvamuse esitamine kohtule; vanemlike hoolitsuseta laste paigutamise kasuperre, lastekodusse, eestkoste korraldamine; eestkostetavate laste ellusuunamine ja jrelhoolduse korraldamine).
 • Palupera valla sotsiaalhoolekande arendamisel lhtutakse: sotsiaalhoolekande seadusest, perekonnaseadusest, puuetega inimeste seadusest, lastekaitseseadusest, Sotsiaalministeeriumi poolt antud lesannetest, Palupera Vallavolikogu mrustest ja otsustest, Palupera Vallavalitsuse korraldustest, vallavanema kskkirjadest ja lesannetest, mis tulenevad kohalikku omavalitsust puudutavatest igusaktidest.

Prduge meie poole kui:

 • Vajate nustamist toimetulekus (vi vajab seda keegi, kes ise ei ole vimeline prduma)
 • Kui vajate nustamist pere ja tasjus
 • Kui on probleeme eaka inimese hooldamisel
 • Kui nete, et eakaga, puudega inimese vi lapsega ei kituta inimvrselt
 • Kui on probleeme ja muresid lastega
 • Kui olete laps ja tahate ksida nu vi on probleeme, mida kodus ei julge rkida
 • Kui olete ttu
 • Kui olete majanduslikult raskustes ja vajate abi vi toetust
 • Kui on selliseid muresid, millega ei oska kuhugi prduda
 • Kui vajate abi dokumentide titmisel vi asjaajamisel ametiasutustega
 • Kui on probleeme pere- vi eriarstile minekuga.

Sotsiaalkindlustusalane infotelefon

Avatud on Sotsiaalkindlustusameti infotelefon 16106. Lhinumbril antakse informatsiooni riiklike pensionide, peretoetuste, vanemahvitise, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste, psiva tvimetuse ja puude arstliku ekspertiisi ning rehabilitatsiooni kohta.

Hooldekodu

Palupera vallas, Hellenurmes tegutseb sotsiaalhoolekandeasutus Luna-Eesti Hooldekeskus AS (http://www.hooldekodu.ee/ ja MT Hellenurme Mis) hooldekodu (320 voodikohta).

Palupera valla eakat hooldekodusse paigutades tuleb arvestada Palupera valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise korraga

Sotsiaaltoetused Palupera valla eelarvest:

 • Lapse snnitoetus (avaldus)
 • Lapse 1 aastaseks saamise toetus (avaldus)
 • Matusetoetus (avaldus)
 • Phikooli, gmnaasiumi, pilaskodu ja lasteaia toidu toetus
 • Kooliminekutoetus esimesse klassi astujale (avaldus)
 • Snnipevatoetus eakatele alates 90 a
 • Julupakitoetus lastele
 • Julupakitoetus eakatele
 • Hvitis lastele prillide ostuks
 • Kooli lpetamise toetus (avaldus)
 • Transporditoetus phikooli ja gmnaasiumi ppuritele (avaldus)
 • Toetus paljulapselistele peredele kooliaasta alguse puhul
 • Julutoetus paljulapselistele peredele
 • hekordne toetus maj. raskustesse sattunud isikule/perele (avaldus)
 • Lastelaagri tuusikute hvitis
 • Kutseppeasutuse ja krgkooli pilase toetus [avaldus)
 • Huvihariduse toetus (taotlus)

Palupera vallas makstavad sotsiaaltoetused (koondtabel tpsustuste ja selgituste ning mradega)

Sotsiaaltoetused riigieelarvest

 • Toimetulekutoetus
 • Toimetulekutoetuste rahaliste vahendite lejgist Kriisitoetus
 • Toimetulekutoetuste rahaliste vahendite lejgist hekordne toetus (avaldus)
 • Toimetulekutoetuste rahaliste vahendite lejgist Kttetoetus
 • Toimetulekutoetuste rahaliste vahendite lejgist Raviteenuste toetus
 • Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite lejgist toetused
 • Vajadusphine peretoetus (avaldus)

Sotsiaaltoetuste mramist ja maksmist kirjeldavad seadusaktid:

levaated sotsiaalhoolekandeks eraldatud vahendite kasutamisest:

 • 20052007
 • 20072009
 • 20102011
 • 20122013
 • Meditsiinilise abi vimalused:

  Lhim meditsiiniline teenindus on Elvas ja Otepl, kus asuvad SA Elva Haigla ja Otep Tervisekeskus. Palupera valla elanikke teenindavad phiosas Elva ja Otep perearstid.
  Palupera phikooli teenindab perede Tiiu Krt.

   

  SA Elva Haigla phitelefonid:
  Otep Tervisekeskuse phitelefonid:
  737 0300 Registratuur, eriarstid
  766 8560 registratuur
  737 0301 Haiglasse vastuvtt
  766 8564 kirurg
  737 0305 Labor
  766 8565 hambaravi
  737 0320 Rehab. teenus
  766 8568 gnekoloog


  766 8567 haigla valvede


  E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud

  Perearsti nuandetelefon

  pevaringne leriigiline perearsti nuandetelefon lhinumbril 1220.

  Vimalik on saada nii meditsiinilist nustamist kui teavet tervishoiukorralduslikes ksimustes. Telefonile vastavad kogemustega pereed ja perearstid.

  Kergemate terviseprobleemidega ei ole alati vaja prduda perearsti poole vi haigla valvetuppa. Nustamistelefonile helistajale antakse juhiseid kodustes tingimustes ravimite kasutamise vi lihtsamate protseduuride lbiviimiseks.
  Keerukamate probleemide korral antakse helistajale juhised prdumiseks kas perearsti poole, haigla valvetuppa vi suunatakse kriitiline kne koheselt edasi kiirabisse.

  Perearsti nuanne 1220 vib inimesele olla abiks ka neil juhtudel, kui ta viibib niteks teises Eesti maakonnas ega saa oma perearsti poole prduda.
  Helistada vivad ka ravikindlustuseta isikud.
  Nuandetelefonil helistaja isikut ei tuvastata.

  Telefoninustamine on riigisiseste knede puhul helistajale esimesed 5 minutit tasuta, edasi kohaliku kne hinnaga.
  Mobiiltelefonilt helistades kehtib kohe helistamise algusest paketiphine minutihind.

  Hambaravi Hellenurmes

  Luna-Eesti Hooldekeskuse administratiivhoone kaasaegses hambaravikabinetis vetakse vallakodanikke vastu igal neljapeval. Registreerida tel. 53043450.

  Perearst Evi Lill vtab vastu ka Hellenurmes

  Luna-Eesti Hooldekeskuses vtab vastu ka perearst Evi Lill oma nimistusse kuuluvaid vallakodanikke iga kuu teisel ja neljandal teisipeval kell 9-13. Registreerida tuleks end hooldekeskuse infolauas tel. 7679505.

  Viimati uuendatud ( neljapev, 07 jaanuar 2016 )