Kalkulaatorid

Haridus

Haridusasutustest töötab Palupera vallas üks kool – Palupera põhikool ja MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed .


Palupera põhikooli põhimäärus on kinnitatud Palupera Vallavolikogu määrusega nr 17, 15.12.2015 a.

Palupera põhikooli arengukava on kinnitatud Palupera Vallavolikogus 14.12.2016.  a.

 

Palupera Vallavalitsuse 19. aprilli 2011. a määrusega nr 2-1/1 on kehtestatud elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

 

MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaia põhikiri ja muud dokumedid.

Dokumendid ja seadusandlus eralasteaia kodulehel

 

Palupera kool on mõisakoolPalupera põhikool asub Palupera mõisahoones ja koolis õpib 2015.–16. õppeaastal
78 õpilast. Palupera mõisahoones asuv kool on suures osas rekonstrueeritud ning
koolil on oma staadion mini-arenaga.

Palupera põhikool osaleb aastaid külastusmängus ”Unustatud mõisad”.

Palupera kool on mõisakool

Osa valla põhikooli- ja algkooliealisi lapsi õpib Otepää Gümnaasiumis. Lisaks sellele käib Palupera valla lapsi veel ka teistesse koolidesse: Nõo põhikooli, Elva Gümnaasiumi, Rõngu Keskkooli ja Elva Kaugõppesse.

MTÜ “Hellenurme Mõis” eralasteaed asub Hellenurme mõisahoones, kuhu käivad lapsed Hellenurmest, Paluperast ja Päidla kandist. Nõuni piirkonna eelkooliealine laps kasutab enamasti Otepää valla lastepäevakodude teenust.

Huvitegevust noortele pakub MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus, Nõuni maakultuurimaja ja Palupera Külamaja. Vaba aega sisustab  keskealistel ja eakatel Hellenurmes MTÜ Tantsuklubi Mathilde.

Haridusvaldkonna probleemidest on vallas olulisemad noortele pakutava  huvitegevuse võimaluste vähene kasutamine. Arenguvajadustest on olulisemad Palupera põhikooli teeninduspiirkonna noorte huvitegevuse võimaluste arendamine, vajalikul tasemel koolibussiliikluse tagamine Otepääga.

Palupera valla rahvastikuregistrisse kantud õppijate toetamiseks on võimalus kohalikul omavalitsusel seda teostada läbi  ”Palupera valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord ” ja sotsiaaltoetuste suurused on SIIN .

Transporditoetusi eraldatakse põhikoolis ja gümnaasiumis päevases õppevormis õppivatele õpilastele sõidupiletite aruande alusel läbi "Üldhariduskoolide õpilaste sõidukulude kompenseerimise korra", mille taotlemise aruande vorm saadaval ka meie kodulehel.

Huviharidust toetatakse Palupera valla noortele Huvihariduse toetamise korra alusel.


NB! Taotleja esitab aruande õpilase sõidupiletite alusel hiljemalt järgneva kuu 10 kuupäevaks! Hilisemaid taotlusi ei rahuldata!

Palupera valla õpilaste bussiliinil teenindab 2018. a. lõpuni sõitjaid Rivor Trans OÜ. Kontakt Riivo Keskküla, tel. 5156169, E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

Palupera vallavalitsuse korraldusega nr 2-1/35 (08.03.2012) moodustati Palupera põhikooli 7-liikmeline hoolekogu.  Hoolekogu koosseisu muudeti Palupera Vallavalitsuse korraldusega 23.02.2015 nr 2-2/35.

Praegune hoolekogu koosseis:

  • Kalev Lõhmus – volikogu esindaja E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud
  • Krista Hunt – lastevanemate esindaja E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud
  • Maia Sarapson – lastevanemate esindaja – hoolekogu esimees E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud
  • Arvet Silk – õppenõukogu esindaja E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud
  • Made Treial – lastevanemate esindaja E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud
  • Rein Tiimann – lastevanemate esindaja E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud
  • Gretten-Gelis Vesso – õpilasesinduse esindaja E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud


  • Palupera Vallavalitsuse korraldusega nr 2-1/240   29.12.2010 kinnitati Palupera Põhikooli hoolekogu põhimäärus

Viimati uuendatud ( neljapäev, 06 aprill 2017 )