Kalkulaatorid

Klade sihtnumbrid

Rbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Pidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Melooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Registreeri end Elva valla elanikuks! Trki E-mail
Tule Elva valda

-

Elva vald alustas 1. detsembrist kuni 31.detsembrini 2017 kestvat elanikuks registreerimise kampaaniat.
 
Eelkige ootame elukohta registreerima inimesi, kes elavad Elva vallas
(varasemalt Elva linnas, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu vi Rngu valdades ning Puka valla Aakre, Pedaste, Phaste, Pursti, Palamuste ja Rebaste klades), kuid pole end veel elanikuks registreerinud.
Valla jaoks on iga inimene oluline, sest tulubaas, mida saab kasutada valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks sltub just registreeritud elanike arvust. Elukoha registreerimine on muuhulgas oluline, et omavalitsus saaks adekvaatselt planeerida ja osutada avalikke teenuseid.
Iga inimese enda huvides on see, et tema elukohaandmed registris oleksid korrektsed ning vastaksid tegelikule elukohale. Toetuste ja teenuste taotlemine, samuti valimistel osalemine toimub ksnes registreeritud elukoha phiselt.
 
Kampaanias osalevad kik vahemikus 01.12-31.12.2017 end Elva valla elanikuks registreerinud inimesed. Registreerunute vahel loositakse vlja 3x 500.
 
Elukohateadet saab esitada:
-  Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rngu vallamajades ja Elva linnavalitsuses. - Digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti teel (elukohateate vormi leiad www.eesti.ee).
- www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenust kasutades (vajalik sisse logida ID-kaardi vi mobiili-ID-ga).
 
Elukohateates esitatakse he elukoha tpsed ja tielikud aadressiandmed. hel aadressil elavad isikud vivad esitada hise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Elukohateate esitamisel toimub registreerimine uuele aadressile, vljaregistreerimine toimub automaatselt ja selleks ei pea midagi tegema. Alaealise lapse elukoha registreerimisel tuleb esitada ka teise hooldusigusliku vanema nusolek. Teise vanema nusolek on vabas vormis kirjutatud ja allkirjastatud dokument.
Kui esitate elukohateadet riigiportaalis, tuleb dokument digiallkirjastada ja lisada elukohateate avaldusele prast avalduse salvestamist ja nupule "Allkirjasta ID-kaardiga" vajutades.
 
Kui isik ei ole elukohateates mrgitud ruumi omanik, tuleb elukohateatele lisada ruumi kasutamise igust tendava dokumendi koopia(niteks rileping) vi ruumi omaniku luba (allkiri elukohateatel).
Omaniku nusolekut ei ole vaja, kui rahvastikuregistrisse kantakse isiku vlisriigi elukoha andmed.
Viimati uuendatud ( esmaspev, 11 detsember 2017 )