Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Registreeri end Elva valla elanikuks!
Tule Elva valda

-

Elva vald alustas 1. detsembrist kuni 31.detsembrini 2017 kestvat elanikuks registreerimise kampaaniat.
 
Eelkõige ootame elukohta registreerima inimesi, kes elavad Elva vallas
(varasemalt Elva linnas, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu või Rõngu valdades ning Puka valla Aakre, Pedaste, Pühaste, Pursti, Palamuste ja Rebaste külades), kuid pole end veel elanikuks registreerinud.
Valla jaoks on iga inimene oluline, sest tulubaas, mida saab kasutada valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks sõltub just registreeritud elanike arvust. Elukoha registreerimine on muuhulgas oluline, et omavalitsus saaks adekvaatselt planeerida ja osutada avalikke teenuseid.
Iga inimese enda huvides on see, et tema elukohaandmed registris oleksid korrektsed ning vastaksid tegelikule elukohale. Toetuste ja teenuste taotlemine, samuti valimistel osalemine toimub üksnes registreeritud elukoha põhiselt.
 
Kampaanias osalevad kõik vahemikus 01.12-31.12.2017 end Elva valla elanikuks registreerinud inimesed. Registreerunute vahel loositakse välja 3x 500€.
 
Elukohateadet saab esitada:
-  Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu vallamajades ja Elva linnavalitsuses. - Digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti teel (elukohateate vormi leiad www.eesti.ee).
- www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenust kasutades (vajalik sisse logida ID-kaardi või mobiili-ID-ga).
 
Elukohateates esitatakse ühe elukoha täpsed ja täielikud aadressiandmed. Ühel aadressil elavad isikud võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Elukohateate esitamisel toimub registreerimine uuele aadressile, väljaregistreerimine toimub automaatselt ja selleks ei pea midagi tegema. Alaealise lapse elukoha registreerimisel tuleb esitada ka teise hooldusõigusliku vanema nõusolek. Teise vanema nõusolek on vabas vormis kirjutatud ja allkirjastatud dokument.
Kui esitate elukohateadet riigiportaalis, tuleb dokument digiallkirjastada ja lisada elukohateate avaldusele pärast avalduse salvestamist ja nupule "Allkirjasta ID-kaardiga" vajutades.
 
Kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, tuleb elukohateatele lisada ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia(näiteks üürileping) või ruumi omaniku luba (allkiri elukohateatel).
Omaniku nõusolekut ei ole vaja, kui rahvastikuregistrisse kantakse isiku välisriigi elukoha andmed.
Viimati uuendatud ( esmaspäev, 11 detsember 2017 )