Piirkonnakogu

Elva vallas on Hellenurme-Palupera piirkonnas edasi tegev piirkonnakogu, koosseisus Andrus Pastak, Ly Voolaid, Marek Kiis, Alo Roodla, Ermo Kruuse, Marius Türk ja Madis Haug.

Piirkonnakogu statuut: https://www.riigiteataja.ee/akt/420062017042

Viimati uuendatud ( reede, 14 detsember 2018 )