Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
 • Võtta vastu „Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017 – 2025“.
 • Anda nõusolek koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
 • Kinnitada täiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavalitsuse istungil 2, 6 ja 18. oktoobril 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 • Kutsuda tagasi osaühingu PALU-TEENUS juhatuse liikmed Tõnu Raak ja Tõnu Kukk.
 • Tunnistada Palupera valla munitsipaalomandis olevate korteriomandite, asukohaga Palupera küla Veevõtu 2 ja Veevõtu 3, võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel nurjunuks kuna enampakkumisele ei laekunud ühtegi avaldust.
 • Sõlmida AS-ga Infragate Eesti hankelepingu lisa, millega pikendada Hellenurme külas valgustatud jalgtee ja tänavavalgustuse projekteerimistöö lõpptähtaega kuni 20. detsembrini 2017.
 • Väljastada T.T-le ehitusluba elamu laiendustöödeks Neeruti külas.
 • Väljastada Tsura Talu OÜ-le kasutusluba garaaž-töökoja laiendamiseks Neeruti külas.
 • Väljastada A.P-le raieluba kolme puu raieks Hellenurme külas.
 • Jagada Mäelooga külas asuv Lustiääre katastriüksus kaheks: Lustiääre ja Lustimäe parkla.
 • Määrata Räbi külas asuva Kesapõllu katastriüksuse uueks lähiaadressiks Susi.
 • Väljastada Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS-le ehitusluba korterelamu ümberehitamiseks Mustamäe katastriüksusel.
 • Registreerida ehitisregistris J.J-lt laekunud ehitusteatis Räbi külas asuva elamu laiendamiseks.
 • Kinnitada õigusvastaselt võõrandatud Lillevälja A-55 talu maa maksumuse määramise akt.
 • Väljastada M.K-le projekteerimistingimused elamu projekteerimiseks Mäelooga külas.
 • Nimetada mittetulundusühingus Tartumaa Ühistranspordikeskus Palupera valla nimel asutajaõigusi teostavaks isikuks maakorraldaja-ehitusspetsialist Tõnu Kukk.
 • Kinnitada vara elektroonilise enampakkumise korras võõrandamise tingimused: kinnistu Haljala, Mäelooga küla, elamumaa, 2962 m², hoonestamata, Palupera vald alghinnaga 3000 eurot ja kinnistu Soe laut, Atra küla, tootmismaa 4660 m², hoonestatud, Palupera vald alghinnaga 1500 eurot.
 • Kinnitada Palupera Põhikooli hoolekogu koosseis.
 • Määrata ja maksta oktoobrikuul ühekordset sotsiaaltoetust:
  -kahele kõrgkooli ja viiele kutseõppeasutuse õppurile õppetoetust kogusummas 280 eurot;
  -kolmele kõrgkooli ja ühele kutseõppeasutuse õppurile õppetoetust kogusummas 160 eurot;
  -ühele majanduslikesse raskustesse sattunud perele toetust 20 eurot.
Viimati uuendatud ( neljapäev, 19 oktoober 2017 )