Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Tpsem info thtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ vi http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
 • Vtta vastu Valgamaa omavalitsuste hine jtmekava aastateks 2017 2025.
 • Anda nusolek koormata isikliku kasutusigusega Elektrilevi O kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
 • Kinnitada tiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavolikogu viimane istung toimub 13. oktoobril 2017 Trki E-mail

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

Pevakorras:

 1. Palupera valla omandis olevate kinnistuste koormamine isikliku kasutusigusega Elektrilevi O kasuks
  Otsuse eelnu
  Asendiplaan 1
  Asendiplaan 2
  Asendiplaan 3
 2. Valgamaa omavalitsuste hine jtmekava aastateks 20172025 vastuvtmine
  Mruse eelnu
  Jtmekava
 3. Palupera piirkonnakogu koosseisu tiendava liikme kinnitamine
  Otsuse eelnu
 4. Muud ksimused, informatsioon.

Kell 17 saabuvad Palupera piirkonnakogu liikmed. Vaba vestlus.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( esmaspev, 09 oktoober 2017 )