Palupera Vallavolikogu istungil 19. septembril 2017 otsustati: Trki E-mail
 1. Vrandada AS-le Otep Veevrk tasuta vallasvarana osahingu PALU-TEENUS bilansis olev phivara objekt Nuni VK uusarendus algmaksumusega 90 340 eurot.
  Otsus
 2. Vrandada AS-le EMAJE VEEVRK tasuta vallasvarana Valgamaal Palupera vallas Palupera klas asuv Palupera Phikool-Lillevlja A-55 Reoveepuhasti maaksustel asuv objekt Lillevlja VK maksumusega 5 716,67 eurot.
  Otsus
 3. Nustuda Tsura Talu O-le (registrikood 10699188) maavara kaevandamise loa andmisega Neeruti kruusamaardla Neeruti kruusakarjris thtajaga 15 aastat.
  Otsus
 4. Nustuda OSAHINGULE PALUPERA-AGRO (registrikood 10252274) vee erikasutusloa andmisega Valgamaal Palupera vallas (katastritunnus 58201:002:1360) paiknevast farmi puurkaevust.
  Otsus
 5. Kustutada Palupera Vallavolikogu 09.03.2004 otsusega nr 1-1/7 kinnitatud vaba metsamaa erastajate nimekirjast vaba metsamaa nr 30 erastaja FIE Ilvar Sarapson ja vaba metsamaa nr 66 erastaja FIE Uno Kiisholts.
  Otsus
 6. Kinnitada Palupera valla 2017. a II lisaeelarve.
  Otsus
 7. Vtta vastu ja suunata avalikule vljapanekule Tallime kni, Misa tllakuuri, Misa aed ja re kinnistute detailplaneering vastavalt detailplaneeringu seletuskirjale ja joonistele (mis asuvad Palupera Vallavalitsuse kantseleis ja avalikustatakse ka valla veebilehel). Avaliku vljapaneku kestuseks on 16. oktoober 2017. a kuni 17. november 2017. a ja kohaks Palupera Vallavalitsuse kantselei, Hellenurme klas Valgamaal tpevadel kella 8:30-16:00, kuhu saab esitada ka avaliku vljapaneku kestel kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta. Samas kohas korraldatakse ka detailplaneeringu avalik arutelu 7. detsembril 2017.a kell 10:00.
 8. Kinnitati Palupera piirkonnakogu liikmetele - Andrus Pastak, Ly Voolaid, Marek Kiis ja Alo Roodla lisaks 2 uut liiget piirkonnakokku Ermo Kruuse ja Marius Trk. Piirkonnakogu kutsutakse kokku Palupera vallavolikogu viimasele istungile 13.oktoobril 2017 kell 17:00.
  Otsus
 9. Anda nusolek Palupera vallale kuuluvate kinnistute vrandamiseks jrgmiselt:
  Lustire 58201:001:0035 - Melooga kla, Palupera vald;
  Haljala 58201:001:1580 - Melooga kla, Palupera vald;
  Soe laut 58201:002:0032 - Atra kla, Palupera vald.
  Otsus
 10. Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rngu valla hinemisleping punkt 8.13 soovitab jda uue valla piirkondadel kuuluma nendesse LEADER tegevusgruppidesse, kuhu nad kuulusid enne hinemist. Palupera valla Hellenurme-Palupera piirkonna tegevusgruppi kuuluvad isikud andsid teada samasugusest soovist ja volikogu aktsepteerib kogukonna tahet ja leiab, et hinemislepingu soovituse jrgi Palupera vald ka toimib jtkatakse Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( reede, 06 oktoober 2017 )