Palupera Vallavalitsuse istungil 29. septembril 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
  • Registreerida kasutusteatis valminud väikeehitisele Astuvere külas.
  • Vahetada Palupera valla omandis Palupera vallas Lutike külas asuv 5820054 Jõntsi-Vallimäe tee (katastritunnus 58201:001:0134, 2 753m 2) Tsura Talu OÜ-le (10699188) Palupera vallas Neeruti külas asuva 5820022 Salundi-Tõnno-Nõuni teega (katastritunnus 58201:001:0256, 3825m2).
  • Määrata ja maksta septembrikuul ühekordset sotsiaaltoetust:
    • -ühele puudega lapse perele summas 20 eurot;
    • -ühele lapsele lastelaagri tuusiku toetust summas 75 eurot;
    • -kolmele majanduslikesse raskustesse sattunud perele toetust kogusummas 60 eurot.