Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
 • Võtta vastu „Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017 – 2025“.
 • Anda nõusolek koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
 • Kinnitada täiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavalitsuse istungil 29. septembril 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 • Registreerida kasutusteatis valminud väikeehitisele Astuvere külas.
 • Vahetada Palupera valla omandis Palupera vallas Lutike külas asuv 5820054 Jõntsi-Vallimäe tee (katastritunnus 58201:001:0134, 2 753m 2) Tsura Talu OÜ-le (10699188) Palupera vallas Neeruti külas asuva 5820022 Salundi-Tõnno-Nõuni teega (katastritunnus 58201:001:0256, 3825m2).
 • Määrata ja maksta septembrikuul ühekordset sotsiaaltoetust:
  • -ühele puudega lapse perele summas 20 eurot;
  • -ühele lapsele lastelaagri tuusiku toetust summas 75 eurot;
  • -kolmele majanduslikesse raskustesse sattunud perele toetust kogusummas 60 eurot.