Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Tpsem info thtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ vi http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
  • Vtta vastu Valgamaa omavalitsuste hine jtmekava aastateks 2017 2025.
  • Anda nusolek koormata isikliku kasutusigusega Elektrilevi O kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
  • Kinnitada tiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Klade sihtnumbrid

Rbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Pidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Melooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
2018 aasta eelarvest rahaeraldiste taotlemine Trki E-mail
Palupera vallavalitsus palub haridus-, kultuuri- ja spordirituste korraldajatel, kes soovivad 2018. aastal rahalist toetust uue valla eelarvelistest vahenditest, esitada taotlused 10. oktoobriks k.a. Palupera Vallavalitsusele, kes edastab taotlused vastavalt siis kas virtuaalses eelarverakenduses VEERA (Elva vald) vi Otep valla eelarve koostajatele. Palume tita taotlemisel vastav vorm.
Toetamise kehtiv kord ja vormid saadaval http://www.palupera.ee/content/view/110/143/ , leheklje all.
Viimati uuendatud ( teisipev, 19 september 2017 )