Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osaühingu PALU-TEENUS vallavara tasuta võõrandamine AS-le Otepää Veevärk
  Otsuse eelnõu
 2. Vallavara tasuta võõrandamine AS-le EMAJÕE VEEVÄRK
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnõu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Määruse eelnõu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu täiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnõu
 8. Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovõrkude plaan
 9. Muud küsimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Veevõtu kinnistul kahe korteriomandi kirjalik enampakkumine Trüki E-mail

Palupera vallavalitsus, enampakkumise korraldajana, müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel kaks kinnistut (vastavalt korteri suurusele on ka mõtteline osa kinnistu tervikust):

 1. korteriomand asukohaga Palupera vald, Palupera küla, Veevõtu 2, katastritunnus 58201:002:2520. Korter on kahetoaline, suurusega 69,9m 2.
  Korteriomandi enampakkumise alghind on 3500 (kolm tuhat viissada) eurot.
 2. korteriomand asukohaga Palupera vald, Palupera küla, Veevõtu 3, katastritunnus 58201:002:2520. Korter on kolmetoaline, suurusega 78,5m 2.
  Korteriomandi enampakkumise alghind on 1000 (üks tuhat) eurot.

Kinnistud ei asu detailplaneeringu kohustusega alal hajaasustuses. Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega saab tutvuda www.palupera.ee. Enampakkumisest osavõtutasu(d) ja tagatisraha(d) tasuda hiljemalt 2. oktoobril 2017.a. Avaldus(ed) enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada kinnises ümbrikus, märkega „Veevõtu 2 pakkumus“ ja/või „Veevõtu 3 pakkumus“ hiljemalt 4. oktoobril 2017.a. kell 10:00 Palupera Vallavalitsusele aadressil Hellenurme sjk. Palupera vald Valgamaa 67514 kas tähitult või käsipostiga. Avalduse esitamisel kasutada Palupera Vallavalitsuse koostatud vormi.

Müügiobjekti(de)ga tutvumine kohapeal 2. oktoobril 2017. a. kell 10:00.

Pakkumuste avamine toimub Palupera vallamajas 4. oktoobril kell 10:15, kus kõik pakkujad võivad ka osaleda. Kolme tööpäeva jooksul on võimalik avamise protokolliga korraldaja juures ka tutvuda.

Info tel: 5174740 või E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

Enamapakkumise tingimused
Enampakkumisel osalemise avaldus

Veevõtu Veevõtu Veevõtu Veevõtu Veevõtu Veevõtu Veevõtu Veevõtu Veevõtu Veevõtu Veevõtu
Viimati uuendatud ( teisipäev, 12 september 2017 )