Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Tpsem info thtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ vi http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osahingu PALU-TEENUS vallavara tasuta vrandamine AS-le Otep Veevrk
  Otsuse eelnu
 2. Vallavara tasuta vrandamine AS-le EMAJE VEEVRK
  Otsuse eelnu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjri meeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnu kohta
  Otsuse eelnu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Mruse eelnu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu tiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnu
 8. Tallime kni, Misa tllakuuri, Misa aed ja re kinnistute detailplaneeringu vastuvtmine ja avaliku vljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnu
  Seletuskiri
  Phijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovrkude plaan
 9. Muud ksimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Klade sihtnumbrid

Rbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Pidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Melooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Palupera piirkonnakogu ootab lisa! Trki E-mail

Palupera vallavolikogu kehtestas juunikuus oma piirkonnakogu statuudi. Piirkonnakogu moodustatakse hinevate Astuvere, Atra, Hellenurme, Melooga, Palupera, Pastaku ja Urmi klade vi sihtrhmade esindajatest.

Palupera piirkonnakogu saab olema nagu vike vend sgisel moodustuvale Elva vallale, esindamaks eelkige meie klade piirkonda. On siis teemaks arengukava, eelarve, planeering, meie piirkonna objektid, asutused, inimesed vm, on hinemislepingus ja statuudiski kirjas, et piirkonnakogu kaasatakse ja sel on oma igusedki. Kogul on oma pdevus, tkorraldus ja kogu statuudiga saab tutvuda https://www.riigiteataja.ee/akt/420062017042.  

21. augustini oodati kandidaatide avaldusi ja 29. augustil kinnitati piirkonnakogu koosseis 4 liikmega Andrus Pastak, Ly Voolaid, Marek Kiis ja Alo Roodla. Meie kogus saab olla kuni 7 liiget, et anda vimalus igal klal olla esindatud. Praegu on esindatud Hellenurme, Melooga, Palupera ja Pastaku klad. Iga kla ei pea/pruugi olla esindatud ja mnest klast vib ka mitu esindajat olla, kuid kokku mitte le 7 liikme. Viimasel istungil otsustas volikogu anda vimalus veel kuni 3 liikme leidmiseks uutel kandidaatidel osalemiseks.

Piirkonnakogu liikmeks kandideerimise vabas vormis digitaalselt allkirjastatud avaldus saada e-postile E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud vi too see ise vallamajja. Uus thtaeg on 13. september. Pane kirja lisaks soovile ja oma andmetele ka see, kas esindad kla vi mnda sihtrhma (nt noored, eakad, jahimehed, mittetulundushing, ettevte/asutus vm grupp). Piirkonnakogu liikmete lisanimekiri kinnitatakse ja esimene piirkonnakogu koosolek kutsutakse kokku nd juba oktoobrikuu algul. Ksimuste tekkimisel vid prduda E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud .

Terje Korss
Palupera vallavanem

Viimati uuendatud ( neljapev, 31 august 2017 )