Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Tpsem info thtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ vi http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
  • Vtta vastu Valgamaa omavalitsuste hine jtmekava aastateks 2017 2025.
  • Anda nusolek koormata isikliku kasutusigusega Elektrilevi O kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
  • Kinnitada tiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Klade sihtnumbrid

Rbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Pidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Melooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Palupera piirkonnakogu on tulemas! Trki E-mail

Palupera vallavolikogu kehtestas juunikuus oma piirkonnakogu statuudi. Piirkonnakogu moodustatakse hinevate Astuvere, Atra, Hellenurme, Melooga, Palupera, Pastaku ja Urmi klade vi sihtrhmade esindajatest.

Palupera piirkonnakogu saab olema nagu vike vend sgisel moodustuvale Elva vallale, esindamaks eelkige meie klade piirkonda. On siis teemaks arengukava, eelarve, planeering, meie piirkonna objektid, asutused, inimesed vm, on hinemislepingus ja statuudiski kirjas, et piirkonnakogu kaasatakse ja sel on oma igusedki. Kogul on oma pdevus, tkorraldus ja kogu statuudiga saab tutvuda https://www.riigiteataja.ee/akt/420062017042 .

Meie kogus saab olema kuni 7 liiget, et anda vimalus igal klal olla esindatud. Kuid iga kla ei pea/pruugi olla esindatud. Oluliseim on osalejate huvi, vimekus, seljatagune. Kogu liige vib olla igaks, kes tunneb soovi suurvalla elus kaasa rkida. Sa vid enda kandidatuuri esitada ise, vid olla saanud mandaadi oma kla koosviibimiselt vi hingult kuhu kuulud vi tkohalt, kus ttad.

Kui sa ise elad siin vi on sul vaid kinnistu siin kla(de)s, vi oled tegev siin piirkonnas mnes hingus, ttad siin vm, siis vid sa oma kandidatuuri vallavolikogule esitada. Piirkonnakogu liikmeks kandideerimise vabas vormis digitaalselt allkirjastatud avaldus saada e-postile E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud vi too see ise vallamajja. Thtaeg on 21. august.

Pane kirja lisaks soovile ja oma andmetele ka see, kas esindad kla vi mnda sihtrhma (nt noored, eakad, jahimehed, mittetulundushing, ettevte/asutus vm grupp). Lplik piirkonnakogu liikmete nimekiri kinnitatakse ja esimene piirkonnakogu koosolek kutsutakse kokku juba septembrikuus. Tenoliselt tekib oma piirkonnakogu igas Elva valda hinevas omavalitsuses. Ksimuste tekkimisel vid prduda E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud .

Terje Korss
Palupera vallavanem

Viimati uuendatud ( phapev, 02 juuli 2017 )