Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Tpsem info thtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ vi http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
 • Vtta vastu Valgamaa omavalitsuste hine jtmekava aastateks 2017 2025.
 • Anda nusolek koormata isikliku kasutusigusega Elektrilevi O kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
 • Kinnitada tiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavolikogu istung toimub 30. juunil 2016 Trki E-mail

algusega kell 16.00  Palupera vallamajas

 1. Palupera valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
  Otsuse eelnu
  Palupera valla aastaaruanne
  Audiitori aruanne
  Osahingu PALU- TEENUS aastaaruanne
 2. Muud ksimused.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( reede, 30 juuni 2017 )