Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
 • Võtta vastu „Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017 – 2025“.
 • Anda nõusolek koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
 • Kinnitada täiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavalitsuse istungil 20. juunil 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 1. Väljastada kasutusluba maakultuurimaja hoone ümberehitustöödele Nõuni külas.
 2. Väljastada A.L-le ehitusluba paadisilla ehitamiseks katastriüksusele ja Aakre metskond 116 maatükile.
 3. Määrata ja maksta Palupera valla 2017. aasta eelarve reservfondist tegevustoetust avalikes huvides läbiviidavate ürituste ning projektide ja seoses sellega põhjendatud kulude katteks järgmiselt:
  -MTÜ Toredad tegevused 400 eurot;
  -MTÜ Hellenurme Veskimuuseum 200 eurot;
  -MTÜ P-RÜHM kahele taotlusele kokku 1000 eurot;
  -MTÜ A-Pluss Music 300 eurot.
 4. Määrata ja maksta Palupera valla 2017. aasta eelarvest tegevustoetust päästealase töö korraldamiseks järgmiselt:
  -Rõngu Vabatahtlik Päästeselts 100 eurot;
  -Otepää päästekomando 100 eurot.
 5. Määrata ja maksta juunikuul:
  -toimetulekutoetust 3-le perele kogusummas 624,08 eurot;
  -ühele pere lapsele lastelaagri tuusiku toetust summas 75 eurot;
  -kahele õppurile kooli lõpetamise toetust kogusummas 80 eurot;
  -hooldajatoetust 12 isikule kogusummas 276,08 eurot;
  -täiendavat sotsiaaltoetust 10 isikule kogusummas 214,72 eurot.