Palupera Vallavolikogu istungil 13. juunil 2017 otsustati: Trki E-mail
 1. Kehtestada hisveevrgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri AS Emaje Veevrk teeninduspiirkonnas.
  Mrus
 2. Kehtestada hisveevrgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri AS Emaje Veevrk teeninduspiirkonnas.
  Mrus
 3. Anda AS-le Emaje Veevrk le tiendavalt reoveepuhastite kinnistud Hellenurme ja Palupera klades, suurustega 753 m2 ja 11621 m2.
  Otsus
 4. Sihtfinantseerida Osahingu PALU-TEENUS Nuni kla vee- ja kanalisatsioonissteemide ehitust teostamist sihtfinantseeringu tasumisega summas 90 340 eurot.
  Otsus
 5. Anda nusolek Palu puhkepaviljoni kinnistu, sh ehitis paviljon, tasuta kasutamiseks mittetulundushingule P-RHM thtajaga kuni 01.07.2030.
 6. Lpetada osalemine MITTETULUNDUSHINGUS Hellenurme Mis.
  Otsus
 7. Kehtestada Palupera piirkonnakogu statuut.
  Mrus
 8. Kinnitada Palupera valla 2017. a I lisaeelarve.
  Mrus
Viimati uuendatud ( reede, 23 juuni 2017 )