Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Tpsem info thtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ vi http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
 • Vtta vastu Valgamaa omavalitsuste hine jtmekava aastateks 2017 2025.
 • Anda nusolek koormata isikliku kasutusigusega Elektrilevi O kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
 • Kinnitada tiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavolikogu istungil 13. juunil 2017 otsustati: Trki E-mail
 1. Kehtestada hisveevrgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri AS Emaje Veevrk teeninduspiirkonnas.
  Mrus
 2. Kehtestada hisveevrgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri AS Emaje Veevrk teeninduspiirkonnas.
  Mrus
 3. Anda AS-le Emaje Veevrk le tiendavalt reoveepuhastite kinnistud Hellenurme ja Palupera klades, suurustega 753 m2 ja 11621 m2.
  Otsus
 4. Sihtfinantseerida Osahingu PALU-TEENUS Nuni kla vee- ja kanalisatsioonissteemide ehitust teostamist sihtfinantseeringu tasumisega summas 90 340 eurot.
  Otsus
 5. Anda nusolek Palu puhkepaviljoni kinnistu, sh ehitis paviljon, tasuta kasutamiseks mittetulundushingule P-RHM thtajaga kuni 01.07.2030.
 6. Lpetada osalemine MITTETULUNDUSHINGUS Hellenurme Mis.
  Otsus
 7. Kehtestada Palupera piirkonnakogu statuut.
  Mrus
 8. Kinnitada Palupera valla 2017. a I lisaeelarve.
  Mrus
Viimati uuendatud ( reede, 23 juuni 2017 )