Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 11. mail 2017
 1. Moodustati Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla volikogu valimisteks üks 29-mandaadiline valimisringkond nr 1. Valimisringkond hõlmab Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade haldusterritooriumeid. Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla volikogu liikmete arvuks määrati 29. Palupera vallast ühineb Elva valda 7 küla.
  Otsus
 2. Moodustati Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla 5-liikmeline valimiskomisjon järgnevalt: linnasekretär Salle Ritso ja vallasekretärid Kaisa-Karoliina Kokk, Maris Sirendi, Jaanika Liblik, ja Marina Lehismets. Asendusliikmeks endine Rannu vallasekretär Anneli Lepik.
  Otsus
 3. Otsustati mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse määruse „Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõuga, mille alusel moodustatakse Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemise teel uus haldusüksus. Tehti Vabariigi Valitsusele ettepanek lõpetada määruse eelnõu „Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine " menetlus.
  Otsus
 4. Toimus arutelu Nõuni Algkooli kinnistu kasutamisest ja võimalikest arengusuundadest. Vaatamata kasutuslepingule Nõuni Purjeklubiga on kinnistu siiski avalikuks kasutamiseks ja kõik kogukonnaalgatused heakorra osas on teretulnud. Avaliku ranna hooldamise info edastatakse ka Otepää piirkonna haldusreformi majanduskomisjonile. Sarnaselt toimitakse ka teiste avalikult kasutatavate aladega.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavalitsuse istungil 11. mail 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 • Kuulutada välja ja korraldada e-menetlusega avatud riigihange nimetusega „Nõuni küla vee-ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustöö“, kinnitati lihthanke dokument, moodustati riigihanke läbiviimiseks hankekomisjon.
 • Tunnistada valla teeregistris olevatele teedele kruusa veo-ja paigaldustöö osutaja leidmiseks korraldatud lihthankes edukaks pakkumuseks Kopa Grupp OÜ pakkumus 0,15 eurot tonn/km käibemaksuta.
 • Nimetada vallavanem Terje Korss Terviseameti moodustatud konkursikomisjoni liikmeks vabanenud nimistule üldarstiabi osutamiseks, mille asukohaks ja teeninduspiirkonnaks on Palupera vald ja Otepää vald. Asendusliikmeks nimetati Heli Elbson.
 • Registreerida ehitisregistris Palupera vallavalitsuselt laekunud ehitusteatis Nõuni külas Maakultuurimaja katastriüksusel asuvas hoones ametiruumi ümberehitamiseks.
 • Väljastada Palupera vallavalitsusele ehitusluba Hellenurme mõisa peahoone fassaadi restaureerimiseks.
 • Registreerida OÜ-lt Melx laekunud kasutusteatis Atra külas asuva suvila sihtotstarbe muutmisel elamuks.
 • Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused maikuul:
  • -vajaduspõhine peretoetus 15-le isikule kogusummas 1 170 eurot;
  • -kahele kõrgkooli õppurile õppetoetust kogusummas 80 eurot;
  • -ühele üksikule lasteta vanaduspensionärile toetust summas 100 eurot;
  • -kolmele lapse perele lastelaagris osalemise toetust kogusummas 225 eurot.
Viimati uuendatud ( esmaspäev, 15 mai 2017 )