Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
 • Võtta vastu „Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017 – 2025“.
 • Anda nõusolek koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
 • Kinnitada täiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavalitsuse istungil 11. mail 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 • Kuulutada välja ja korraldada e-menetlusega avatud riigihange nimetusega „Nõuni küla vee-ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustöö“, kinnitati lihthanke dokument, moodustati riigihanke läbiviimiseks hankekomisjon.
 • Tunnistada valla teeregistris olevatele teedele kruusa veo-ja paigaldustöö osutaja leidmiseks korraldatud lihthankes edukaks pakkumuseks Kopa Grupp OÜ pakkumus 0,15 eurot tonn/km käibemaksuta.
 • Nimetada vallavanem Terje Korss Terviseameti moodustatud konkursikomisjoni liikmeks vabanenud nimistule üldarstiabi osutamiseks, mille asukohaks ja teeninduspiirkonnaks on Palupera vald ja Otepää vald. Asendusliikmeks nimetati Heli Elbson.
 • Registreerida ehitisregistris Palupera vallavalitsuselt laekunud ehitusteatis Nõuni külas Maakultuurimaja katastriüksusel asuvas hoones ametiruumi ümberehitamiseks.
 • Väljastada Palupera vallavalitsusele ehitusluba Hellenurme mõisa peahoone fassaadi restaureerimiseks.
 • Registreerida OÜ-lt Melx laekunud kasutusteatis Atra külas asuva suvila sihtotstarbe muutmisel elamuks.
 • Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused maikuul:
  • -vajaduspõhine peretoetus 15-le isikule kogusummas 1 170 eurot;
  • -kahele kõrgkooli õppurile õppetoetust kogusummas 80 eurot;
  • -ühele üksikule lasteta vanaduspensionärile toetust summas 100 eurot;
  • -kolmele lapse perele lastelaagris osalemise toetust kogusummas 225 eurot.
Viimati uuendatud ( esmaspäev, 15 mai 2017 )