Palupera Vallavalitsuse istungil 11. mail 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 • Kuulutada välja ja korraldada e-menetlusega avatud riigihange nimetusega „Nõuni küla vee-ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustöö“, kinnitati lihthanke dokument, moodustati riigihanke läbiviimiseks hankekomisjon.
 • Tunnistada valla teeregistris olevatele teedele kruusa veo-ja paigaldustöö osutaja leidmiseks korraldatud lihthankes edukaks pakkumuseks Kopa Grupp OÜ pakkumus 0,15 eurot tonn/km käibemaksuta.
 • Nimetada vallavanem Terje Korss Terviseameti moodustatud konkursikomisjoni liikmeks vabanenud nimistule üldarstiabi osutamiseks, mille asukohaks ja teeninduspiirkonnaks on Palupera vald ja Otepää vald. Asendusliikmeks nimetati Heli Elbson.
 • Registreerida ehitisregistris Palupera vallavalitsuselt laekunud ehitusteatis Nõuni külas Maakultuurimaja katastriüksusel asuvas hoones ametiruumi ümberehitamiseks.
 • Väljastada Palupera vallavalitsusele ehitusluba Hellenurme mõisa peahoone fassaadi restaureerimiseks.
 • Registreerida OÜ-lt Melx laekunud kasutusteatis Atra külas asuva suvila sihtotstarbe muutmisel elamuks.
 • Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused maikuul:
  • -vajaduspõhine peretoetus 15-le isikule kogusummas 1 170 eurot;
  • -kahele kõrgkooli õppurile õppetoetust kogusummas 80 eurot;
  • -ühele üksikule lasteta vanaduspensionärile toetust summas 100 eurot;
  • -kolmele lapse perele lastelaagris osalemise toetust kogusummas 225 eurot.
Viimati uuendatud ( esmaspäev, 15 mai 2017 )