Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osaühingu PALU-TEENUS vallavara tasuta võõrandamine AS-le Otepää Veevärk
  Otsuse eelnõu
 2. Vallavara tasuta võõrandamine AS-le EMAJÕE VEEVÄRK
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnõu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Määruse eelnõu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu täiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnõu
 8. Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovõrkude plaan
 9. Muud küsimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Info Hellenurme ja Palupera külade veeteenuse tarbijale Trüki E-mail

Hellenurme ning Palupera külade teeninduspiirkondades hakkas 01.04.2017 kuupäevast tarbijatele kehtima AS-le Emajõe Veevärk Konkurentsiameti otsusega nr 9.1-3/13-011 kehtestatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind 3,313 €/m3 koos käibemaksuga. Tasu võetud vee eest on 1,463 €/m3 koos käibemaksuga ning tasu reovee ärajuhtimise ning puhastamise eest on 1,850 € m3 koos käibemaksuga.

Arved esitatakse klientidele kord kuus posti teel või kliendi soovil e-postiga vastavalt kauglugemise teel saadud näitude alusel. Kui kliendil on lisaarvesti, näiteks kaevuvee arvesti või kastmisvee arvesti, tuleb lisaarvesti näit teatada hiljemalt 3. kuupäevaks telefonidel 7311 842, 7311 843 või e-posti aadressil E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud , samuti on võimalus sisestada näit AS Emajõe Veevärk veebilehel aadressil www.evv.ee.

Klientidel on võimalus tellida AS-ilt Emajõe Veevärk teenustööna ka lisaarvesti vahetus kaugloetava arvesti vastu. Arvesti hind koos käibemaksuga on 79,20 € ning sellele lisandub lukksepa väljakutse hind ja lukksepa teenus vastavalt töö teostamisajale. Kui veemõõdusõlm ei vasta nõuetele ja lukksepp ehitab selle nõuetele vastavaks, lisandub arvele ka veemõõdusõlmes kasutatud materjal.

AS Emajõe Veevärk kontor asub Tartus, Sõbra 56 (III korrus) ja on avatud E-R kl 8.15–17.00, kontakttelefon on 7311 840 ning e-post E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud . AS Emajõe Veevärk klienditeenindus on igal K kl 9.00–15.00 avatud ka Elvas, aadressil Puiestee 13. Kuu alguses on klienditeenindaja opereerimispiirkonnas näite kogumas, seega tuleks enne Elvasse tulekut aeg kokku leppida telefonil 7311 842.

Viimati uuendatud ( neljapäev, 11 mai 2017 )