Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 11. mail 2017
  1. Moodustati Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla volikogu valimisteks üks 29-mandaadiline valimisringkond nr 1. Valimisringkond hõlmab Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade haldusterritooriumeid. Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla volikogu liikmete arvuks määrati 29. Palupera vallast ühineb Elva valda 7 küla.
    Otsus
  2. Moodustati Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla 5-liikmeline valimiskomisjon järgnevalt: linnasekretär Salle Ritso ja vallasekretärid Kaisa-Karoliina Kokk, Maris Sirendi, Jaanika Liblik, ja Marina Lehismets. Asendusliikmeks endine Rannu vallasekretär Anneli Lepik.
    Otsus
  3. Otsustati mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse määruse „Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõuga, mille alusel moodustatakse Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemise teel uus haldusüksus. Tehti Vabariigi Valitsusele ettepanek lõpetada määruse eelnõu „Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine " menetlus.
    Otsus
  4. Toimus arutelu Nõuni Algkooli kinnistu kasutamisest ja võimalikest arengusuundadest. Vaatamata kasutuslepingule Nõuni Purjeklubiga on kinnistu siiski avalikuks kasutamiseks ja kõik kogukonnaalgatused heakorra osas on teretulnud. Avaliku ranna hooldamise info edastatakse ka Otepää piirkonna haldusreformi majanduskomisjonile. Sarnaselt toimitakse ka teiste avalikult kasutatavate aladega.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Info Hellenurme ja Palupera külade veeteenuse tarbijale Trüki E-mail

Hellenurme ning Palupera külade teeninduspiirkondades hakkas 01.04.2017 kuupäevast tarbijatele kehtima AS-le Emajõe Veevärk Konkurentsiameti otsusega nr 9.1-3/13-011 kehtestatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind 3,313 €/m3 koos käibemaksuga. Tasu võetud vee eest on 1,463 €/m3 koos käibemaksuga ning tasu reovee ärajuhtimise ning puhastamise eest on 1,850 € m3 koos käibemaksuga.

Arved esitatakse klientidele kord kuus posti teel või kliendi soovil e-postiga vastavalt kauglugemise teel saadud näitude alusel. Kui kliendil on lisaarvesti, näiteks kaevuvee arvesti või kastmisvee arvesti, tuleb lisaarvesti näit teatada hiljemalt 3. kuupäevaks telefonidel 7311 842, 7311 843 või e-posti aadressil E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud , samuti on võimalus sisestada näit AS Emajõe Veevärk veebilehel aadressil www.evv.ee.

Klientidel on võimalus tellida AS-ilt Emajõe Veevärk teenustööna ka lisaarvesti vahetus kaugloetava arvesti vastu. Arvesti hind koos käibemaksuga on 79,20 € ning sellele lisandub lukksepa väljakutse hind ja lukksepa teenus vastavalt töö teostamisajale. Kui veemõõdusõlm ei vasta nõuetele ja lukksepp ehitab selle nõuetele vastavaks, lisandub arvele ka veemõõdusõlmes kasutatud materjal.

AS Emajõe Veevärk kontor asub Tartus, Sõbra 56 (III korrus) ja on avatud E-R kl 8.15–17.00, kontakttelefon on 7311 840 ning e-post E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud . AS Emajõe Veevärk klienditeenindus on igal K kl 9.00–15.00 avatud ka Elvas, aadressil Puiestee 13. Kuu alguses on klienditeenindaja opereerimispiirkonnas näite kogumas, seega tuleks enne Elvasse tulekut aeg kokku leppida telefonil 7311 842.

Viimati uuendatud ( neljapäev, 11 mai 2017 )