Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osaühingu PALU-TEENUS vallavara tasuta võõrandamine AS-le Otepää Veevärk
  Otsuse eelnõu
 2. Vallavara tasuta võõrandamine AS-le EMAJÕE VEEVÄRK
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnõu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Määruse eelnõu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu täiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnõu
 8. Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovõrkude plaan
 9. Muud küsimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavalitsuse istungil 27. aprillil 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 • Jagada Soka katastriüksus kaheks: Soka katastriüksus ja Vana-Soka katastriüksus.
 • Jagada Saare katastriüksus kaheks: Saare katastriüksus ja Saaremäe katastriüksus.
 • Jagada Kaltsi katastriüksus kolmeks: Kaltsi katastriüksus, Ees-Kaltsi katastriüksus ja Taga-Kaltsi katastriüksus.
 • Kinnitati riigihanke „Hellenurme mõisahoone fassaadi restaureerimistöö omaniku- ja muinsuskaitselise järelevalve teenuse osutaja leidmiseks“ tulemused, edukaks tunnistati Bazoco OÜ pakkumus maksumusega 2540 eorot, millele lisandub käibemaks 20%.
 • Kinnitati Nõuni Maakultuurimaja loovustoa remonditööde hankele Evicon OÜ-lt laekunud pakkumus maksumusega 9784,00 eurot, millele lisandub käibemaks 20%.
 • Kinnitati Palupera vallamaja trepi ehituse pakkumuse tulemused, edukaks tunnistati OÜ HASPO pakkumus maksumusega 3019,40 eurot, millele lisandub käibemaks 20%.
 • Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused aprillikuul:
  • -ühele kutsekooli õppurile õppetoetust summas 40 eurot;
  • -ühele majanduslikku raskusesse sattunud isikule toetust summas 20 eurot;
  • -ühele lapsega perele lastelaagris osalemise toetust 75 eurot.
Viimati uuendatud ( reede, 28 aprill 2017 )