Palupera Vallavalitsuse istungil 27. aprillil 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 • Jagada Soka katastriüksus kaheks: Soka katastriüksus ja Vana-Soka katastriüksus.
 • Jagada Saare katastriüksus kaheks: Saare katastriüksus ja Saaremäe katastriüksus.
 • Jagada Kaltsi katastriüksus kolmeks: Kaltsi katastriüksus, Ees-Kaltsi katastriüksus ja Taga-Kaltsi katastriüksus.
 • Kinnitati riigihanke „Hellenurme mõisahoone fassaadi restaureerimistöö omaniku- ja muinsuskaitselise järelevalve teenuse osutaja leidmiseks“ tulemused, edukaks tunnistati Bazoco OÜ pakkumus maksumusega 2540 eorot, millele lisandub käibemaks 20%.
 • Kinnitati Nõuni Maakultuurimaja loovustoa remonditööde hankele Evicon OÜ-lt laekunud pakkumus maksumusega 9784,00 eurot, millele lisandub käibemaks 20%.
 • Kinnitati Palupera vallamaja trepi ehituse pakkumuse tulemused, edukaks tunnistati OÜ HASPO pakkumus maksumusega 3019,40 eurot, millele lisandub käibemaks 20%.
 • Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused aprillikuul:
  • -ühele kutsekooli õppurile õppetoetust summas 40 eurot;
  • -ühele majanduslikku raskusesse sattunud isikule toetust summas 20 eurot;
  • -ühele lapsega perele lastelaagris osalemise toetust 75 eurot.
Viimati uuendatud ( reede, 28 aprill 2017 )