Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 11. mail 2017
 1. Moodustati Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla volikogu valimisteks üks 29-mandaadiline valimisringkond nr 1. Valimisringkond hõlmab Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade haldusterritooriumeid. Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla volikogu liikmete arvuks määrati 29. Palupera vallast ühineb Elva valda 7 küla.
  Otsus
 2. Moodustati Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla 5-liikmeline valimiskomisjon järgnevalt: linnasekretär Salle Ritso ja vallasekretärid Kaisa-Karoliina Kokk, Maris Sirendi, Jaanika Liblik, ja Marina Lehismets. Asendusliikmeks endine Rannu vallasekretär Anneli Lepik.
  Otsus
 3. Otsustati mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse määruse „Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõuga, mille alusel moodustatakse Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemise teel uus haldusüksus. Tehti Vabariigi Valitsusele ettepanek lõpetada määruse eelnõu „Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine " menetlus.
  Otsus
 4. Toimus arutelu Nõuni Algkooli kinnistu kasutamisest ja võimalikest arengusuundadest. Vaatamata kasutuslepingule Nõuni Purjeklubiga on kinnistu siiski avalikuks kasutamiseks ja kõik kogukonnaalgatused heakorra osas on teretulnud. Avaliku ranna hooldamise info edastatakse ka Otepää piirkonna haldusreformi majanduskomisjonile. Sarnaselt toimitakse ka teiste avalikult kasutatavate aladega.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavalitsuse istungil 27. aprillil 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 • Jagada Soka katastriüksus kaheks: Soka katastriüksus ja Vana-Soka katastriüksus.
 • Jagada Saare katastriüksus kaheks: Saare katastriüksus ja Saaremäe katastriüksus.
 • Jagada Kaltsi katastriüksus kolmeks: Kaltsi katastriüksus, Ees-Kaltsi katastriüksus ja Taga-Kaltsi katastriüksus.
 • Kinnitati riigihanke „Hellenurme mõisahoone fassaadi restaureerimistöö omaniku- ja muinsuskaitselise järelevalve teenuse osutaja leidmiseks“ tulemused, edukaks tunnistati Bazoco OÜ pakkumus maksumusega 2540 eorot, millele lisandub käibemaks 20%.
 • Kinnitati Nõuni Maakultuurimaja loovustoa remonditööde hankele Evicon OÜ-lt laekunud pakkumus maksumusega 9784,00 eurot, millele lisandub käibemaks 20%.
 • Kinnitati Palupera vallamaja trepi ehituse pakkumuse tulemused, edukaks tunnistati OÜ HASPO pakkumus maksumusega 3019,40 eurot, millele lisandub käibemaks 20%.
 • Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused aprillikuul:
  • -ühele kutsekooli õppurile õppetoetust summas 40 eurot;
  • -ühele majanduslikku raskusesse sattunud isikule toetust summas 20 eurot;
  • -ühele lapsega perele lastelaagris osalemise toetust 75 eurot.
Viimati uuendatud ( reede, 28 aprill 2017 )