Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 11. mail 2017
  1. Moodustati Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla volikogu valimisteks üks 29-mandaadiline valimisringkond nr 1. Valimisringkond hõlmab Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade haldusterritooriumeid. Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla volikogu liikmete arvuks määrati 29. Palupera vallast ühineb Elva valda 7 küla.
    Otsus
  2. Moodustati Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla 5-liikmeline valimiskomisjon järgnevalt: linnasekretär Salle Ritso ja vallasekretärid Kaisa-Karoliina Kokk, Maris Sirendi, Jaanika Liblik, ja Marina Lehismets. Asendusliikmeks endine Rannu vallasekretär Anneli Lepik.
    Otsus
  3. Otsustati mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse määruse „Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõuga, mille alusel moodustatakse Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemise teel uus haldusüksus. Tehti Vabariigi Valitsusele ettepanek lõpetada määruse eelnõu „Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine " menetlus.
    Otsus
  4. Toimus arutelu Nõuni Algkooli kinnistu kasutamisest ja võimalikest arengusuundadest. Vaatamata kasutuslepingule Nõuni Purjeklubiga on kinnistu siiski avalikuks kasutamiseks ja kõik kogukonnaalgatused heakorra osas on teretulnud. Avaliku ranna hooldamise info edastatakse ka Otepää piirkonna haldusreformi majanduskomisjonile. Sarnaselt toimitakse ka teiste avalikult kasutatavate aladega.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Palupera vallavalitsus otsib restaureerimistöö omaniku- ja muinsuskaitselise järelevalve tegijat Trüki E-mail

Pakkumiste vastuvõtt on lõppenud

Palupera Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Hellenurme mõisahoone fassaadi restaureerimistöö omaniku- ja muinsuskaitselise järelevalve (töö lõpeb aruande esitamisega Muinsuskaitseametile) teenuse osutaja leidmiseks hiljemalt 27. aprillil 2017. a. kell 10:00.

Pakkumuse esitaja peab omama majandustegevuse registris (MTR) muinsuskaitse tegevusluba järelvalve. Projekti tegevus viiakse ellu orienteeruvalt 15.mai 2017.a. – 10.sept. 2017.a. Hellenurme mõisahoone fassaadi restaureerimistööde teostaja leidmiseks kuulutas Palupera Vallavalitsus välja lihthanke menetlusega riigihanke (reg. nr. 183871).

Hankedokumentidega jm on võimalik tutvuda lisaks Riigihangete registrile ka Palupera valla veebilehel http://www.palupera.ee/content/view/2982/52/ . Edukaks töövõtjaks osutus AS HASPO Tartust.

Info Palupera vallavanem Terje Korss, telefonid 767 9501, 517 4740 või E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud Hinnapakkumus saata postiga 67514 Valgamaa Hellenurme, Palupera Vallavalitsus, märksõna „Hellenurme järelevalve” või e-post E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

Viimati uuendatud ( kolmapäev, 10 mai 2017 )