Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osaühingu PALU-TEENUS vallavara tasuta võõrandamine AS-le Otepää Veevärk
  Otsuse eelnõu
 2. Vallavara tasuta võõrandamine AS-le EMAJÕE VEEVÄRK
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnõu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Määruse eelnõu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu täiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnõu
 8. Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovõrkude plaan
 9. Muud küsimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Palupera vallavalitsus otsib restaureerimistöö omaniku- ja muinsuskaitselise järelevalve tegijat Trüki E-mail

Pakkumiste vastuvõtt on lõppenud

Palupera Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Hellenurme mõisahoone fassaadi restaureerimistöö omaniku- ja muinsuskaitselise järelevalve (töö lõpeb aruande esitamisega Muinsuskaitseametile) teenuse osutaja leidmiseks hiljemalt 27. aprillil 2017. a. kell 10:00.

Pakkumuse esitaja peab omama majandustegevuse registris (MTR) muinsuskaitse tegevusluba järelvalve. Projekti tegevus viiakse ellu orienteeruvalt 15.mai 2017.a. – 10.sept. 2017.a. Hellenurme mõisahoone fassaadi restaureerimistööde teostaja leidmiseks kuulutas Palupera Vallavalitsus välja lihthanke menetlusega riigihanke (reg. nr. 183871).

Hankedokumentidega jm on võimalik tutvuda lisaks Riigihangete registrile ka Palupera valla veebilehel http://www.palupera.ee/content/view/2982/52/ . Edukaks töövõtjaks osutus AS HASPO Tartust.

Info Palupera vallavanem Terje Korss, telefonid 767 9501, 517 4740 või E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud Hinnapakkumus saata postiga 67514 Valgamaa Hellenurme, Palupera Vallavalitsus, märksõna „Hellenurme järelevalve” või e-post E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

Viimati uuendatud ( kolmapäev, 10 mai 2017 )