Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osaühingu PALU-TEENUS vallavara tasuta võõrandamine AS-le Otepää Veevärk
  Otsuse eelnõu
 2. Vallavara tasuta võõrandamine AS-le EMAJÕE VEEVÄRK
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnõu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Määruse eelnõu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu täiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnõu
 8. Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovõrkude plaan
 9. Muud küsimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Miti karjäärist kruusa vedu Trüki E-mail

Pakkumiste vastuvõtt on lõppenud

Palupera vallavalitsus ootab hinnapakkumusi hiljemalt 8. mail 2017.a. kell 10:00 (laekumise tähtaeg) järgnevale tööle: AS Kiirkandur Miti karjäärist kruusa vedu.

Kaevandaja karjääris viibimise ajal (vedu toimuks maikuu lõpus juba!) vajame kallur-alussahka (kandevõime 15-16 t, ca 10 m³ või kallur+greider kohapeal) omavatelt ettevõtjatelt, kel kehtiv teehoiutööde luba, teenustööd. Tellija tasub kruusa eest iseseisvalt eraldi AS Kiirkandurile. Kruus (ca 200 koormat) tuleb vedada ja samas ka paigaldada tellija poolt etteantud mahus ja valla teeregistris asuvatele teedele. Esitada ühe t/km maksumuse kohta pakkumus, märksõnaks „Kruusavedu“. Keskmiseks üheks edasi-tagasi otsaks võiks arvestada 18 km. Pakkumus peab seega sisaldama ka kruusa paigaldust.
Pakkumused saata kinnises ümbrikus 67514 Valgamaa Hellenurme pk. Palupera Vallavalitsus või soovi korral e-post E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud Info tel. 76 79 501, 51 74 740.

Viimati uuendatud ( kolmapäev, 10 mai 2017 )